De 28e en laatste film van Momenten Spreken begint bij het monument voor de Bonifatiuskerk in de Oostzijde.

Die kerk was in de Tweede Wereldoorlog een haard van verzet tegen de Duitsers.

Kapelaan Groot die in 1939 tot priester was gewijd en in het begin van de oorlog naar Zaandam kwam, nam een vooraanstaande rol in bij het verzet. Hij en zijn medestrijders brachten onderduikers in veiligheid, ze zorgden voor voedsel en valse persoonsbewijzen.

Na de oorlog werd het monument geplaatst uit dankbaarheid dat de kerk gespaard was gebleven tijdens de oorlog.

bonifatius uitgelicht

Het verzet hield ‘kantoor’ op de zolder van de kerk, tijdens de razzia op de Brucht werd de kerk als vluchtplek gebruik terwijl er ook wapens werden verborgen.

In de pastorie werden de eerste plannen gesmeed voor een illegale krant die in oktober 1944 het licht zag: de Moffenzeef.

Kapelaan Groot was het niet eens met de naam, tijdens een vergadering kwam er een Engels jachtvliegtuig over, een Typhoon. Iemand suggereerde die naam te gebruiken. De Typhoon groeide na de oorlog uit tot het grootste dagblad van de Zaanstreek, de krant fuseerde later met De Zaanlander tot Dagblad Zaanstreek en werd een editie van het Noordhollands Dagblad.

Hieronder een stukje uit de film die morgen voor het eerste getoond zal worden aan de getuigen die in de film aan het woord komen en hun familieleden tijdens een bijeenkomst in het Zaans Museum.