Juliëtte Rot van DZ heeft vragen gesteld over feestjes die door de Stichting RAAZ mede georganiseerd worden, en waarbij lachgas verkocht zou zijn ‘om de kosten te drukken’.

Debby de Ruiter van RAAZ ontkent dat er mensen van RAAZ lachgas verkopen, maar zegt dat de club waar de feesten georganiseerd worden, wel zelf lachgas verkoopt.

Volgens DZ gaat het om feesten in juni en oktober 2019. Het eerste feest zou in het kader van een project van een businessschool zijn geweest waarbij ook een docent aanwezig was tot 0.00 uur. Na het vertrek van de docent zou volgens DZ lachgas verkocht zijn:

“een vertegenwoordiger van Stichting Raaz! kwam met een container lachgas de zaal binnen om de inhoud ervan te verkopen. Daarbij is gezegd dat dit nodig was om de kosten van het feest te drukken.”

Ook in oktober 2019 werd tijdens een 16+ feest (zonder betrokkenheid van een school) van Raaz lachgas verkocht volgens DZ.

Juliëtte Rot vraagt of het college van deze gang van zaken op de hoogte is en het ermee eens is. Lachgas is overigens niet verboden in Nederland, de overheid bereidt wel een wet voor waarbij lachgas onder de ‘softdrugs’ komt te vallen.

Geen Gezeik

Debby de Ruiter zegt tegenover De Orkaan dat medewerkers van RAAZ geen lachgas verkopen:

“wij gaat om 6 tot 8 feesten per jaar, daarbij ondersteunen als RAAZ jongeren bij het organiseren van hun eigen feest feesten. Het klopt niet dat onze medewerkers lachgas verkopen. Het zou wel kunnen dat door de club lachgas verkocht wordt.”

Volgens De Ruiter zou het feest in juni een “Geen Gezeik” feest zijn geweest dat in samenwerking met de Pascal Vecon Business School is georganiseerd in Club Next aan de Dam in Zaandam. In juni is zo’n feest overigens niet te vinden in de agenda, wel op 6 juli (afbeelding boven). De Pascal Vecon Business school deed de promotie, financiën en onderhandelingen met de locatie en artiesten.

In oktober organiseerde RAAZ drie feesten: een Halloween Party, een 18+feest en opnieuw Geen Gezeik. Over welk feest de vragen gaan is niet bekend.

Lachgas

Over wie er lachgas verkocht, heeft blijven Rot en De Ruiter van mening verschillen. Rot: “wij hebben directe getuigenverklaringen. We stellen zulke vragen niet als we niet zeker zijn.” Dat er lachgas is verkocht, wordt overigens niet bestreden. De Ruiter zegt in tweede instantie:

“We zijn er 100 procent zeker van dat onze medewerkers niet met containers lachgas hebben lopen slepen. Wij verkopen het niet en  verdienen ook niks aan lachgas. We weten wel dat de club zelf lachgas verkoopt. Ze zeggen zelfs ‘niks te verdienen’ aan 16+-feesten als ze geen lachgas verkopen.”

De Ruiter benadrukt dat ze anderhalf jaar geleden bij Zaanstad hebben aangedrongen op een verbod op het gebruik van lachgas. Burgemeester Hamming zei daar niet op in te kunnen gaan omdat lachgas (nog) niet wettelijk is verboden. De Ruiter:

“Wij kunnen zelf nu geen lachgasverbod handhaven. Maar met ons nieuwe management willen we voortaan geen feesten organiseren waar lachgas verkocht wordt. Dat zullen dan feesten voor 18+ zijn.”

Subsidie

DZ stelt ook dat de beloofde evaluatie van de jaarlijkse subsidie van € 96.000 niet heeft plaatsgevonden. Dat zou in begin 2019 al gebeurd moeten zijn. Volgens de partij is de subsidie zelfs verhoogd tot € 99.000.

In recente brief van wethouder Krieger worden overigens bedragen van € 174.000 (begroting) en € 223.000 (jaarrekening) genoemd voor RAAZ voor 2019. Rot heeft ook technische vragen gesteld over die nieuwe bedragen.


Bronnen: vragen DZ, telefonisch en mail-contact contact met Debby de Ruiter en Iris de Swart van RAAZ en Juliëtte Rot (DZ), websites en Facebook-pagina’s van Next, RAAZ en Pascal Vecon Business school, memo over begroting van wethouder Krieger.