In april 2023 heeft de politie 245 flessen lachgas gevonden in een achtertuin, schuur en auto’s die horen bij een woning aan de Cor Bruijnweg in Wormerveer. Burgemeester Hamming heeft daarop de schuur gesloten voor een periode van zes maanden.

De bewoonster van deze woning maakte bezwaar tegen dit besluit. Dinsdagavond – 16 januari – vond er daarom een hoorzitting plaats.

De hoorzitting

Uit de bestuurlijke rapportage blijkt niet dat de flessen in de schuur gevuld waren, laat staan met lachgas. Mijn cliënte betwist dan ook dat de in de schuur aangetroffen flessen gevuld waren met lachgas, aldus advocate mevrouw Wierstra tijdens de hoorzitting van gemeente Zaanstad.

Daarbij vult de advocate aan dat de burgemeester dit erkent door te spreken over lege flessen. ‘Voor zover de burgemeester heeft aangenomen dat er lachgas in de flessen heeft gezeten is dat onvoldoende voor de toegepaste bestuursdwang. Omdat het immers moet gaan om de aanwezigheid van een middel zoals opgenomen in de lijst I en/of II van de Opiumwet en niet om het vermoeden van aanwezigheid. Het bestreden besluit is daarmee onzorgvuldig tot stand gekomen.’

Lege flessen voor eigen gebruik

Naast dat er wordt gesteld dat het om lege flessen (die waren ooit vol) zou gaan, zou ook het aantal flessen in de schuur aanzienlijk minder zijn. ‘Cliënte meent bovendien dat de opgenomen hoeveelheden in de bestuurlijke rapportage niet juist zijn. Er waren aanzienlijk minder flessen aanwezig.’ Het zouden 25 flessen zijn geweest in plaats van de gerapporteerde 52 flessen. En deze gebruikte lege flessen zouden allemaal voor eigen gebruik zijn geweest en niet voor de handel. ‘Cliënte heeft tijden gekend waarin zij dagelijks lachgas gebruikte en de in de schuur aangetroffen flessen met gemak binnen een week tot zich nam.’

Uit niets is gebleken dat cliënte vanuit de schuur zou handelen en deze bekend zou zijn in het drugscircuit. Cliënte erkent dat zij handelt in lachgas, maar doet dat sinds 1 januari 2023 in Duitsland waar dat legaal is.’

Sluiting schuur

Op een lang betoog om aan te tonen dat het bestreden besluit niet in stand kan blijven reageert mevrouw Van Thoor, aanwezig als vertegenwoordiger van de burgemeester. ‘De burgemeester moet uitgaan van het proces verbaal, zoals onder ede opgesteld door een ambtenaar. De situatie daar ter plekke is opgenomen in het proces verbaal. Ik ga er van uit dat de politie goed kan tellen.’

Aanvankelijk is er een voornemen tot besluit genomen om de woning te sluiten. Hierop heeft de bewoonster gevraagd waarom er niet een minder zwaar middel genomen werd, zoals het sluiten van de schuur. Na een heroverweging is de burgemeester tot het inzicht gekomen om in dit geval enkel de schuur te sluiten. ‘De burgemeester begrijpt niet waarom er nu bezwaar wordt gemaakt tegen deze sluiting, terwijl de bewoonster zelf heeft aangegeven dat dit een beter middel is dan sluiting van de woning.’

Voor wat betreft de hoeveelheid: beleid is beleid en dat geldt ook ten aanzien van lachgas. Voor de aangetroffen hoeveelheid is door de burgemeester vastgesteld dat het hier niet gaat om een gebruikershoeveelheid, maar een handelshoeveelheid. ‘In dit geval zijn er ook heel wat meldingen binnengekomen over het handelen in lachgas door de bewoonster.‘ Het is een gegeven dat er in de voertuigen ook tientallen flessen lachgas zijn aangetroffen. Er is een omgeving ontstaan waar gevaarzetting dreigt, zoals ontploffingsgevaar. De burgemeester heeft gemeend dat in dit geval sluiting van de schuur (en niet de woning) een passend middel is om de verstoring van de openbare orde te herstellen.

Adviescommissie afdeling Juridische Zaken

De commissie gaat zicht buigen over het bezwaarschrift. Er volgt een advies aan de burgemeester in de vorm van een conceptbeslissing.

Lees ook:

Door: Redactie De Orkaan, Bron: hoorzitting gemeente Zaanstad, Foto: Michel Schermer.