De voormalige Dansstudio2 aan de Dorpsstraat 1062 in Assendelft is door gemeente Zaanstad gesloten. De gemeente had een vergunning afgegeven voor de functie ‘hotel en woning’. In de praktijk bleek de eigenaar van het pand niet te voldoen aan de voorwaarden van deze vergunning.

Burgemeester Hamming heeft een bouw- en gebruikstop gegeven. Het pand mag niet meer gebruikt worden, zolang niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Afgelopen maandag schreven we over de hoorzitting die plaatsvond naar aanleiding van bezwaren van buurtbewoners. Daarop heeft de PVV-fractie in Zaanstad vragen gesteld aan het college van B&W. De gemeente laat in een persbericht weten dat de zij ‘vanuit diverse hoeken signalen kreeg dat het gebruik van het pand aan de Dorpsstraat tot onrust in de buurt leidde.’

Na inspectie bleek dat het gebruik inderdaad niet aan de voorwaarden voldeed van de afgegeven vergunning. Niet alleen was er nog geen melding afgegeven van brandveilig gebruik, ook bleken verbouwingen aan het pand in strijd met de tekeningen van de vergunningaanvraag. Daarbovenop werd het pand ook nog eens niet als hotel gebruikt, maar door een zorginstelling.

Aan het gebruik voor zorg en wonen zijn extra voorwaarden verbonden, hiervoor geldt een heel andere vergunning, die niet voor dit pand was afgegeven. Deze optelsom maakt dat het pand illegaal in gebruik is genomen, waardoor de burgemeester besloot een bouw- en gebruikstop af te geven. De eigenaar is geïnformeerd en gesommeerd om afspraken te maken met de zorginstelling om de bewoners te laten vertrekken.

Voordat de eigenaar het pand in gebruik kan nemen als hotel, zal hij eerst aan alle voorwaarden moeten voldoen, zoals de melding brandveilig gebruik. Tegen de afgegeven vergunning voor het gebruik als hotel, lopen nog bezwaren uit de buurt. Hierover zal op korte termijn uitspraak komen.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: persbericht gemeente Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan, Foto: De Orkaan Archief