De PVV-fractie in Zaanstad wil van het college van B&W weten of ze het okay vinden dat een gepland hotel aan de Dorpsstraat in Assendelft is ‘omgekat’ naar een opvang voor 15 mensen met verslavings-, of justitieel verleden of met psychische kwetsbaarheden.

De PVV vindt het zelf overigens niet okay en roept Zaanstad op tot handhaving en ontruiming van het pand omdat er geen vergunning voor een ‘geclusterde WLZ/GGZ woonlocatie’ zou zijn.

De Orkaan schreef gister over de zaak naar aanleiding van een bezwaarprocedure van buren van de opvang die door Leven & Zorg GGZ B.V. wordt geëxploiteerd.

Zaanstad laat aan De Orkaan weten dat ze voor deze locatie uitsluitend een vergunningaanvraag hebben gehad voor een hotel, “deze vergunning hebben wij verleend”, maar:

“Wij horen nu signalen dat er een andere functie is gegeven aan deze locatie, namelijk een opvang. We zoeken op dit moment uit wat de situatie is en wat de vervolgstappen zijn.”

Satelliet woning Kogerveld

Ook stelt de PVV vragen over de ‘satelliet woning‘ in Kogerveld in Zaandam van Leven & Zorg GGZ B.V. Het blijkt om de Klaverweg 34 te gaan. In augustus 2023 werd daar ’tijdelijke huisvesting van minderjarige statushouders met ambulante begeleiding’ voor aangevraagd. Dat ging om asielzoekers met een verblijfsvergunning. Een maand later werd de vergunning geweigerd. Maar die alleenstaande minderjarige vluchtelingen werden daar desondanks opgevangen, ondanks het ontbreken van de vergunning. Zaanstad gedoogde de opvang tot eind van 2023. Daarna moest de opvanglocatie dicht (dit gold ook voor twee andere locaties waar deze groep zonder vergunning was ondergebracht).

De vragen zullen waarschijnlijk donderdag gesteld worden tijdens het Zaans Beraad maar het staat nog niet op de agenda.

Google Streetview-foto van website Leven & Zorg.

Door Piet Bakker. Bron: eerder nieuws op De Orkaan, vragen PVV, website Leven & Zorg, foto: Michel Schermer.