Op 7 juni publiceerde Zaanstad dat er een aanvraag was binnengekomen om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan in Kogerveld ’ten behoeve van huisvesting met zorg’ aan de Klaverweg 34.

Eigenlijk moet de gemeente binnen 8 weken een besluit nemen maar dat redden ze niet. Op 31 juli maakte Zaanstad bekend dat de beslis-termijn verlengen. Het blijkt nu dat het gaat om “tijdelijke huisvesting van minderjarige statushouders met ambulante begeleiding”.

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Omdat er nog niet beslist is op de vergunning, kan nog geen bezwaar gemaakt worden. B&W heeft de behandeltermijn met 6 weken verlengd. Half september moet de beslissing zijn genomen.

Door Piet Bakker. Bronnen: aanvraag omgevingsvergunning en aankondiging verlenging. Foto: Google Streetview.