De gemeente Zaanstad en woningcorporaties Rochdale en Parteon krijgen € 22,5 miljoen van ministerie van Binnenlandse Zaken voor woningbouw en leefbaarheid in Zaandam-Oost.

Het geld gaat onder meer naar verduurzaming en achterstalling onderhoud van 500 particuliere* woningen, het Huis van de Wijk in Poelenburg, buurthuis Pannerood in de Kleurenbuurt en aankoop en verbouwing van de Sint Jozefkerk in Kogerveld tot een buurtcentrum.

Het geld (€ 22.469.517) komt uit het Volkshuisvestingfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt besteed aan Zaandam-Oost (Poelenburg, Peldersveld, Kogerveld, Rosmolenwijk en Zaandam-Zuid).

Totaal wordt er zelfs ruim € 32 miljoen geïnvesteerd in Zaandam-Oost. Naast de ruim € 22 miljoen van het Rijk dragen ook de woningcorporaties en Zaanstad zelf bij.

‘Gespikkeld’

Met het geld wordt ook ‘gespikkeld’ woningbezit teruggedraaid. Parteon en Rochdale gaan 166 voormalige corporatiewoningen terugkopen om “te komen tot aansluitende complexen en om te voorkomen dat particulier bezit in verkeerde handen komt.”

Zaandam Oost wordt ‘vergroend’, onder andere door de herinrichting van de Kleurenbuurt-Noord en Vrieschgroenstraat, de voorpleinen van de ERA-flats, de recreatieve zone onder hoogspanningslijn Kogerveld en het Laanplantsoen. Het Darwinpark krijgt een extra wandelpad, twee bruggen en een skatebaan.

Volgens Zaanstad is de woningvoorraad in Zaandam-Oost eenzijdig en de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen mager, “er wonen relatief veel kwetsbare huishoudens met een stapeling van problemen op het gebied van armoede en schulden, werkloosheid, gezondheids- en onderwijsachterstanden, criminaliteit en ondermijning.”

Huis van de Wijk

* In de eerste versie stond ‘corporatiewoningen’, dat klopte niet, onze fout.

Door Piet Bakker. Bron: persbericht Zaanstad. Foto boven (Jozefkerk in Kogerveld) van Google Streetview.