In ongewoon scherpe bewoordingen keurde burgemeester Jan Hamming het gedrag van ondernemer Menawari af omdat die zijn ‘hotel’ in Assendelft illegaal verhuurde als zorgopvang voor ex-gedetineerden, mensen met een verslavingsachtergrond en psychische kwetsbaarheden. Het was niet alleen ‘onacceptabel’ volgens Hamming maar hij noemde het ook een ‘schurkenstreek’.

Letterlijk zei de burgemeester op vragen van PVV-raadslid Natasja Cornelisse: “De werkwijze van de eigenaar is wat ons betreft onacceptabel en een ondernemer in Zaanstad niet waardig. Ik vind het een schurkenstreek om het zo maar eens te zeggen.”

Eigenaar Menawari heeft het pand ‘onrechtmatig’ door de huurder als zorginstelling laten gebruiken: “voor zorg is geen vergunning afgegeven”. Bovendien is het pand op 1 september in gebruik genomen voordat er een vergunning voor brandveilig gebruik was afgegeven. Het pand is binnen een week gesloten door Zaanstad. Dat gebeurde nadat bewoners op maandag 4 maart tijdens een hoorzitting bij Zaanstad hun ontstemming over de vestiging duidelijk maakten en daarover in de media ook werd bericht. De PVV stelde de dag daarop vragen, Zaanstad sloot het pand op 6 maart. Hamming:

“Het betekent dat over de rug van kwetsbare mensen flink geld wordt verdiend. Ik vind dat echt onacceptabel. En over de rug van een buurt die niet is geïnformeerd, die niet is betrokken. Dat is niet zoals we gewend zijn dat te doen in Zaanstad.”

Stationsstraat

Het geval Assendelft is niet uniek volgens Hamming die zei dat hij “wel gewend was dat dit soort initiatieven wortel schiet.” Het zou ook het geval zijn in de Stationsstraat in Zaandam:

“dat pand hebben we ook gesloten, ook daar gaat het over een ondernemer die zorg heeft voor mensen maar zich absoluut niet verantwoordelijk voor zorg van de omgeving.”

Klaverweg

Cornelisse had ook vragen gesteld over Klaverweg 34 in Kogerveld (Zaandam) waar Leven & Zorg GGZ B.V. – de organisatie die de opvang in Assendelft exploiteerde -, een ‘satelliet woning‘ had waar mensen met WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg) zouden worden opgevangen. In augustus 2023 werd daar ’tijdelijke huisvesting van minderjarige statushouders met ambulante begeleiding’ voor aangevraagd die een maand later werd geweigerd. Desondanks bleef de opvang actief. Zaanstad gedoogde dit tot eind van 2023. Daarna ging de opvanglocatie dicht en dit gold ook voor twee andere locaties waar deze groep zonder vergunning was ondergebracht. Kennelijk verwees Hamming met zijn opmerking over ‘dit soort initiatieven’ ook naar deze zaak. Hamming in het Zaanstad Beraad:

“De Klaverweg wordt ook niet meer gebruikt voor opvang, dat is half januari ook nog eens gecontroleerd door handhaving. Dat betekent dat de woning op dit moment leeg is. En door de organisatie niet meer gebruikt wordt als opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s).”

Op de website van Leven & Zorg wordt overigens de suggestie gewekt dat de satelliet woning wel degelijk in gebruik is, nu voor kandidaten met de ‘juiste WLZ-indicatie’ die wel een bewindvoerder moeten accepteren (die bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget kan ‘beheren’).

Door redactie Orkaan / Piet Bakker. Bronnen: Zaanstad Beraad, eerder nieuws op De Orkaan.