De gemeenteraad zoekt de burgers op om aan de weet te komen wat onder de bevolking leeft. In de hoop dat raadsleden nu ook mensen te spreken krijgen die zich anders niet laten zien of horen. Woensdag vond het Lagerhuisdebat plaats in buurthuis de Pelikaan in Krommenie.

De opkomst getuigde van een grote betrokkenheid. Het voortijdige vertrek van een groot aantal aanwezigen was ook een niet te negeren boodschap.

‘Helaas vertrokken er al snel boze en teleurgestelde mensen,’ constateerde wijkwethouder Rita Noordzij op twitter en vroeg zich af: ‘Wat kan er een volgende keer beter?’

Een van de deelnemers (naam bij de redactie bekend) formuleerde voor de Orkaan het antwoord op die vraag van de wethouder.

‘De stellingen die voor het debat waren geformuleerd waren een slap aftreksel van de onderwerpen die vooraf waren aangedragen op de website Praatmee Zaanstad en de meningsvorming daarover.  Door de ombuiging werd het onderwerp prietpraat dat voor veel mensen mede aanleiding is geweest om vroegtijdig weg te gaan.’

Ook bleek duidelijk dat onder Krommenieërs de weerstand tegen de aanleg van een fietspad door het weidegebied van de Woudpolder en langs de Haansloot groot is. Dat was al te zien op de website waar 85 procent van de reacties tegen het fietspad was. Van de voorstemmers was er één anoniem, maar de formulering ‘ontbrekende schakel van fietspaden’ komt overeen met de opvattingen van de Zaanse Fietsersbond.

‘Diezelfde ontbrekende schakel kwam weer terug in de verdraaide stelling tijdens de debatavond. Ik begrijp niets van de pogingen om in een zaal vol tegenstanders het debat om te buigen ten gunste van het fietspad. Uit het feit dat hierna veel mensen vertrokken, kun je de conclusie trekken dat zij alleen waren gekomen om te discussiëren over het fietspad. Misschien heeft ook de wijze van debatteren bijgedragen aan het vertrek. Een vertegenwoordiger van de stichting Krommenieër Woudpolder heeft zijn woordje niet kunnen doen, omdat hem de mond werd gesnoerd.’

Na afloop vroeg de deelnemer waarom er geen referendum kan worden gehouden over het fietspad, daarop was het antwoord:

‘dat de politieke partijen daarover jaren geleden al een besluit hadden genomen. Alsof in de loop der jaren ideeën niet kunnen veranderen en niet het inzicht kan doorbreken dat er geen behoefte is aan dit geld slurpende project, maar daar zijn de raadsleden blind voor. Een kwestie van prestige?’

De vijf stellingen die voor het Lagerhuisdebat in Krommenie waren geformuleerd:

  • Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming
  • De gemeente moet autobezit in Zaanstad ontmoedigen
  • De gemeente moet investeren in het openbaar groen in Krommenie
  • Zaanstad Noord moet een apart gemeenteloket krijgen
  • We vragen ons af of de aanleg van het fietspad langs de Haansloot niet bedoeld is om het gebruik van de auto te ontmoedigen.

Dit is een bijdrage van Jaap de Jong. De foto boven komt van het twitteraccount van wethouder Rita Noordzij.