Lagerhuisdebat in Krommenie leidt tot hexit

De gemeenteraad zoekt de burgers op om aan de weet te komen wat onder de bevolking leeft. In de hoop dat raadsleden nu ook mensen te spreken krijgen die zich anders niet laten zien of horen. Woensdag vond het Lagerhuisdebat plaats in buurthuis de Pelikaan in Krommenie.

De opkomst getuigde van een grote betrokkenheid. Het voortijdige vertrek van een groot aantal aanwezigen was ook een niet te negeren boodschap.

‘Helaas vertrokken er al snel boze en teleurgestelde mensen,’ constateerde wijkwethouder Rita Noordzij op twitter en vroeg zich af: ‘Wat kan er een volgende keer beter?’

Een van de deelnemers (naam bij de redactie bekend) formuleerde voor de Orkaan het antwoord op die vraag van de wethouder.

‘De stellingen die voor het debat waren geformuleerd waren een slap aftreksel van de onderwerpen die vooraf waren aangedragen op de website Praatmee Zaanstad en de meningsvorming daarover.  Door de ombuiging werd het onderwerp prietpraat dat voor veel mensen mede aanleiding is geweest om vroegtijdig weg te gaan.’

Ook bleek duidelijk dat onder Krommenieërs de weerstand tegen de aanleg van een fietspad door het weidegebied van de Woudpolder en langs de Haansloot groot is. Dat was al te zien op de website waar 85 procent van de reacties tegen het fietspad was. Van de voorstemmers was er één anoniem, maar de formulering ‘ontbrekende schakel van fietspaden’ komt overeen met de opvattingen van de Zaanse Fietsersbond.

‘Diezelfde ontbrekende schakel kwam weer terug in de verdraaide stelling tijdens de debatavond. Ik begrijp niets van de pogingen om in een zaal vol tegenstanders het debat om te buigen ten gunste van het fietspad. Uit het feit dat hierna veel mensen vertrokken, kun je de conclusie trekken dat zij alleen waren gekomen om te discussiëren over het fietspad. Misschien heeft ook de wijze van debatteren bijgedragen aan het vertrek. Een vertegenwoordiger van de stichting Krommenieër Woudpolder heeft zijn woordje niet kunnen doen, omdat hem de mond werd gesnoerd.’

Na afloop vroeg de deelnemer waarom er geen referendum kan worden gehouden over het fietspad, daarop was het antwoord:

‘dat de politieke partijen daarover jaren geleden al een besluit hadden genomen. Alsof in de loop der jaren ideeën niet kunnen veranderen en niet het inzicht kan doorbreken dat er geen behoefte is aan dit geld slurpende project, maar daar zijn de raadsleden blind voor. Een kwestie van prestige?’

De vijf stellingen die voor het Lagerhuisdebat in Krommenie waren geformuleerd:

 • Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming
 • De gemeente moet autobezit in Zaanstad ontmoedigen
 • De gemeente moet investeren in het openbaar groen in Krommenie
 • Zaanstad Noord moet een apart gemeenteloket krijgen
 • We vragen ons af of de aanleg van het fietspad langs de Haansloot niet bedoeld is om het gebruik van de auto te ontmoedigen.

Dit is een bijdrage van Jaap de Jong. De foto boven komt van het twitteraccount van wethouder Rita Noordzij.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Perry

  “Wat kan er de volgende keer beter” ? Zo te horen uit de reacties DE COMMUNICATIE

 • Michiel Schultz

  Wat een teleurstellende vertoning het debat! De stellingen zoals ingebracht zijn totaal verdraaid en totaal niet zoals bedoeld.
  En wat valt er te debatteren als er geen voorstanders zijn voor een fietspad door het weiland langs de Haansloot. Want vergeet niet dat er 128 tegen en 2 voorstanders waren.
  En dat juist de positieve vóór stem, van de fietsbond, “van de ontbrekende schakel van het fietsnetwerk” wordt genoemd, is wel tonend voor de hoge mate van propoganda en manipulatie van de gemeente.
  En inderdaad als al gauw blijkt dat het een eenzijdig slap verhaal gaat worden, pak je jas en ga je teleur gesteld huiswaards.

 • George van Woesik

  Als de gemeente denkt dat het formuleren van het probleem van de bereikbaarheid van Krommenie, kan worden omschreven door de stelling: “de gemeente moet het autobezit in Zaanstad ontmoedigen”, dan begrijpen ze echt niet wat er in Krommenir leeft.
  Als er bovendien een gespreksleider wordt ingehuurd, die geen enkele kennis van de problematiek heeft, die insprekers soms ook nog op een onbetamelijke wijze de mond snoert, hebben de meeste aanwezigen het wel gezien. De gemeente heeft geen enkel idee wat er leeft en wil daar, gezien de gespreksleider, ook niks van weten.

 • Bert Veneman

  Jammer dat er helemaal geen debat is gevoerd omdat de stelling 1 anders door de organisatie is geformuleerd dan waar op is geregeerd op het verzoek op internet naar meningen.
  Bovendien klopt de verdeling van “voor” een “tegen” op de site niet, de eerste “vóór het fietspadstemmer” hoort bij de tegenstemmers, bij de tweede stemmer gaat het niet om het algemene belang maar om eigen belang en de derde hoort helemaal niet in het rijtje thuis, die inbrenger wil een pad langs de Woudpolder, nou dat is er grotendeels al, van de molen de Woudaap naar de Rolletjes, dat is niet in Krommenie maar in de gemeente Uitgeest.
  En het ging in het “debat” over een fietspad, geen wandel-fiets-pad (of honden-uit-ren-pad).
  Als de inbrenger geen verstand van de lokale zaken heeft kan die zich beter niet bemoeien met deze zaak en zich met andere fietspadzaken in Zaanstad bezig houden, daar is nog genoeg te doen (Vaartbrug b.v.)

 • Susan Hartog

  Nadat punt 1 uitentreuren besproken was en overduidelijk bleek dat de meerderheid tegen het fietspad was, bleef de gespreksleider maar doordrammen over dit onderwerp. Zelfs toen iemand vroeg over te gaan naar het volgende punt, werd dit volkomen genegeerd.
  Ook stelling 2 was onzinnig geformuleerd, daar waar het gaat om “Betere ontsluitingswegen in Krommenie” – dus niet eerst wijken bouwen en dan pas kijken op welke wijze het verkeer geregeld moet worden. Om dan de stelling te poneren “De Gemeente moet het autoverkeer ontmoedigen” is een gotspe. De gespreksleider opperde “Zou het invoeren van parkeervergunningen hieraan kunnen bijdragen?” Dat zou Gemeente Zaanstad wel willen! was het eerste dat bij mij opkwam. Niets doen aan serieuze problemen en de oplossing op deze manier presenteren. Waren we voor deze onzin naar het buurthuis gekomen?
  Dat was dan ook het moment van opstappen. Dus NIET uit protest m.b.t. het fietspad! De punten 3 en 4 leken zeker belangrijk, maar om nog langer onzin te moeten aanhoren, konden echtgenoot en ik niet aan.
  Een discussie uitlokken is prima, maar met niet ter zake doende stellingen, krijg je NONSENS!

 • Dijon Boshoven

  Uit bovenstaand verhaal blijkt nogmaals dat de overheid zowel op landelijk provinciaal en gemeentelijk niveau de burgers totaal niet serieus neemt oftewel bedankt voor uw aanwezigheid maar wij doen toch ons eigen zin! Hoezo Nederland een democratie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *