Het had vuurwerk kunnen worden, maar het bleef bij sterretjes.

Aan de organisatie van het Zaans Film Festival lag het niet: zij hadden gezorgd voor perfecte omstandigheden voor een pittige discussie over het gebrek aan liefde en speelplaatsen voor Zaanse bands.

Subsidie-professionals als Vincent Kruger van De Flux, Lex Kruijver van Marketing Zaanstreek en Debby de Ruiter van RAAZ, waren in een discussiepanel gezet met Lisa Berkhout van Creative Factory (muziekstudio opgebouwd vanaf de grond, zonder een cent subsidie), muzikant Jur de Vries, Jan Hekman van De Groote Weiver en Tom Lip van ZSAlliance.

De Zaanse ‘Pop-professor’ Rob Hendriks schilderde de voorgeschiedenis. In de jaren zestig overal zaaltjes, café’s en buurthuizen waar gespeeld werd, en de punkgolf die geen plaats onberoerd liet. Tegenwoordig is het een kaal landschap waar in het centrum van Zaanstad geen podium meer is, buurthuizen zijn wegbezuinigd, DJ’s goedkoper bleken dan live artiesten, en de laatste café’s ook de pijp aan Maarten gaven. Waar kan nog gespeeld worden? Op te weinig plekken, volgens Hendriks.

Onder leiding van een goed ingelezen Felix Meurders mocht het panel reageren op stellingen als ‘Er zijn voldoende poppodia’ en ‘De gemeente neemt de muziekcultuur niet serieus’.

De laatste stelling was snel beantwoord. Wethouder Sanna Munnikendam zou ook aanwezig zijn, maar ze liet zaterdagavond weten dat de voorbereidingstijd niet lang genoeg was geweest. Daarbij was de gehele gemeenteraad uitgenodigd, maar alleen vertegenwoordigers van GroenLinks en ROSA waren present. Nee dus.

De panelleden gaven verder keurig antwoord op de vragen van Meurders en iedereen was lief voor elkaar. Vragen als waarom De Flux weinig oor en plek heeft voor Zaanse bands, of waarom ze geen faciliterende rol nemen in het leggen van contacten en verbindingen binnen de Zaanse bandjescultuur werden niet gesteld. Een raadslid van ROSA liet (verrassing!) weten dat er nog een potje van 50.000 euro over was waarmee wellicht een verbinder zou kunnen worden ingehuurd. Maar of nóg een betaalde kracht zonder intrinsieke motivatie de klus ineens wel zou klaren werd betwijfeld. (Voor dat bedrag kan je in 20 café’s en zalen een ‘backline en een PA’ zetten volgens de deskundigen.)

Er werd zacht gesputterd dat Marketing Zaanstreek de boel alleen mooi probeerde te verpakken voor mensen van buiten de Zaanstreek (‘Amsterdammers’) en dat het gek was geld in Sail te steken, terwijl dat geld structureel kon worden ingezet om de verwaarloosde Zaanse popcultuur te revitaliseren, maar spannender dan dat werd het niet.

Volgende keer hopen we op een avondbijeenkomst met hetzelfde panel, aangevuld met een ingelezen wethouder. Liefst in een bruine kroeg, waarbij de leden vooraf onder het genot van een biertje warm-gezongen worden door Danny Loef en zijn band. Vuurwerk gegarandeerd.

Wij filmden een minuut Danny na afloop: