Het Zaans Noodfonds Ondernemers Popmuzieksector wil plaatselijke, culturele ondernemers steunen die door de corona-lockdown getroffen zijn.

Bijdragen moeten gestort worden op rekening van de Stichting Jazz in de Winkel. We vroegen Rob Hendriks van het Noodfonds en Vincent Kruger van Jazz in de Winkel (en De Flux) hoe dat zat.

Jazz in de Winkel, gevestigd op het adres van Fluxus, is een project van Vincent Kruger, programmeur van Podium DeFlux. Kruger is voorzitter van de stichting. De editie van 2019 was geen succes, in geen enkele winkel was jazz te horen. Zaanstad besloot voor 2020 geen subsidie meer te geven voor het project.

Kruger wordt niet genoemd bij de initiatiefnemers van het Noodfonds. Op de website staan alleen Dennis Jak (voorzitter, “muzikant/producer en verwoed Metal liefhebber”), Rob Hendriks (Zaanse Pophistorie) en muzikant Pieter Molenaar. Jak is ook eigenaar van marketingbureau Fynt.

Rob Hendriks zegt op telefonische vragen van De Orkaan dat Kruger de eigenlijke initiatiefnemer is, maar dat hij mensen heeft gezocht voor het bestuur ‘die boven de partijen stonden’ en die voor de verdeling van het geld moeten zorgen.

In een reactie zegt Kruger dat hij inderdaad het initiatief heeft ‘aangezwengeld’, maar Jak, Hendriks en Molenaar heeft aangezocht omdat hij een onafhankelijk bestuur wilde: “alles is openbaar en transparant.”

Jazz in de Winkel

Het Noodfonds is alleen bedoeld voor die ondernemers die “geen recht op financiële steun vanuit de overheid” hebben. De Flux en De Groote Weiver zijn gesubsidieerde instellingen. Beide podia worden door het Noodfonds echter wel genoemd als voorbeelden van initiatieven die steun kunnen krijgen.

Volgens Hendriks hebben De Flux en de Groote Weiver geen steun nodig. Kruger beaamt dat, het is volgens hem vooral bedoeld voor initiatieven als Jottem en The Creative Factory.

Kruger stuurde wel een brief aan de gemeenteraad van Zaanstad (namens voorzitter Dennis Jak) waarin gevraagd wordt het initiatief te ondersteunen:

“Een aantal ondernemers dreigt om te vallen, omdat zij niet in aanmerking komen voor de coronaregelingen van de overheid.”

Subsidie

Maar waarom Jazz in de Winkel? De ambitie was een grootschalig tweedaags festival in het centrum van Zaandam waarvoor Jazz in Winkel ruim € 36.000 euro subsidie ontving, € 18.926 van de gemeente Zaanstad, € 13.814 van de Provincie Noord-Holland en € 3.500 van Fluxus. De voornaamste activiteit van festival was een concert in de kleine zaal van het Zaantheater. Optredens in het Rozenhof gingen niet door en ook waren er geen optredens in leegstaande winkels, of bij de Hema, Zara en Rabobank zoals beloofd. Voor 2020 kreeg Jazz in de Winkel geen subsidie.

Volgens Kruger is alleen voor de bankrekening van Jazz in de Winkel gekozen vanwege de snelheid:

“we moesten snel handelen en een nieuwe stichting oprichten kostte weer meer tijd. Ook kon het niet via de rekening van Fluxus omdat die tot de gesubsidieerde basisstructuur van Zaanstad behoort.”

Lees ook: (Nog) geen winkels voor ‘Jazz in de Winkel’ en Matte aftrap Jazz in de Winkel.

Op 20 juni is er een online benefiet voor het Noodfonds.

Zaansnoodfonds_Poster_v02_A2_drukklaar

 

zaans noodfonds pop 600