Leefbaarheidsonderzoek N203 Krommenie van start

Vandaag, 14 mei 2020, begint de provincie Noord-Holland met een online onderzoek naar de leefbaarheid lang de N203 in Krommenie.

Omwonenden wordt gevraagd naar de grootste knelpunten welke mogelijke oplossingen zij zien.

Het onderzoek is een van de stappen in de voorbereiding op de aanleg van de A8-A9-verbinding. Omdat dat nog jaren op zich laat wachten wil de Provincie ook op kortere termijn (voor 2025) oplossingen voor Krommenie in de praktijk brengen.

De N203 is een van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland en geeft bij Krommenie grote overlast voor omwonenden aldus de Provincie, “Gedeputeerde Staten willen iets doen om de leefbaarheid te verbeteren.”

Wie meedoet aan het onderzoek kan op een kaart aangeven wat prettige, minder prettige of vervelende plekken rondom de N203 zijn. Vervolgens worden hierover aanvullende vragen gesteld. Deelnemen kan tot 14 juni 2020. De Provincie:

“Met de inbreng van de omwonenden wordt een lijst van mogelijke maatregelen opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren of de geluidsoverlast tegen te gaan. Deskundigen bekijken vervolgens hoe effectief de maatregelen zijn. Na de zomer wordt aan de omwonenden gevraagd welke maatregelen zij een goed idee vinden en welke niet. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten aan het eind van het jaar een besluit over de te treffen maatregelen.”

Hier het onderzoek: https://app.maptionnaire.com/nl/7752/.

Iedereen kan aan het onderzoek meedoen, ook als je niet in Krommenie woont.

En hier legt gedeputeerde Jeroen Olthof het uit…

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *