Het leesniveau van jongeren is de afgelopen jaren enorm gedaald. Een kwart van de Nederlandse jongeren leest niet op het juiste niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Claudia van Eijkeren, lerares Nederlands op Pascal Zuid, merkt dat veel leerlingen moeite hebben met het begrijpen van toetsvragen. Ze kunnen zich niet goed concentreren op langere teksten, vooral doordat ze via social media gewend zijn korte filmpjes te kijken. Ze vindt dat ouders meer betrokken moeten zijn en dat kinderen meer bewust moeten zijn van hun leesniveau. 

“Lezen is de goedkoopste manier van reizen. Het is goed voor je ontwikkeling, je concentratie en je woordenschat wordt beter.”  

Een van de leerlingen van Pascal Zuid vindt dat teksten vaak heel lang zijn: 

“Soms zitten er zoveel woorden op een bladzijde dat ik er tegenop zie om het te lezen. Op zich ben ik wel tevreden over mijn leesniveau, maar het kan altijd beter. Ik hou vooral van avontuurlijke en spannende boeken zodat ik verder wil lezen om er achter te komen hoe het afloopt.” 

Pascal Zuid is de enige VMBO-school die een eigen bibliotheek heeft. Alle leerlingen hebben ook een gratis pas gekregen van de openbare bibliotheek. De school probeert hierdoor leerlingen meer te motiveren om te gaan lezen. 

Door: Kafi en Tasnim, leerlingen van Pascal Zuid en een beetje Silva Honig