Lente Kabinet: respect voor het Twiske

De organisatoren van het Lente Kabinet, een tweedaags festival dat dit jaar op 30 en 31 mei in het Twiske wordt georganiseerd, herkennen zich niet in de kritiek die op festivals in het Twiske wordt geuit.

Volgens Bert de Rooij, zakelijk directeur van Lente Kabinet, doet de organisatie er juist alles aan om de natuurwaarden te sparen en duurzaam te opereren. Bovendien kan door de financiële bijdrage van het festival het Twiske onderhouden worden.

Recreatieschap Het Twiske kwam met plannen om meerdaagse festivals inclusief overnachtingen toe te staan en ook een kleine camping mogelijk te maken in het gebied. Het PlatformTwiskeGeenPretpark het Instituut voor Natuureducatie (IVN) Twiske verzetten zich tegen deze plannen.

In dat verzet, waarbij onder andere de gemeenteraden van Oostzaan, Landsmeer en Zaanstad werden benaderd, worden nu ook vraagtekens gezet bij het organiseren van de huidige festivals: Lente Kabinet (2 dagen zonder overnachting) en Welcome to the Future. Bij dat laatste evenement werd er wel gedacht over een meerdaagse versie waarbij ook overnacht kan worden. Voor 2020 bestaan die plannen evenwel niet.

Bert de Rooij schrijft over zijn festival:

“Wij geven om Het Twiske en voorzien het van een significante financiële impuls om het gebied te onderhouden voor natuur en recreatie. Wij willen met Lente Kabinet in Het Twiske te gast blijven, en zijn tegelijkertijd graag met omwonenden, betrokkenen en natuurorganisaties in gesprek hoe we dit het beste kunnen doen.

Het is een populair recreatiegebied, waar Lente Kabinet met veel respect gebruik van maakt. Daarom willen wij als organisatie een goede balans tussen natuur en recreatie blijven bewaken. Wij nemen alle zorgen serieus en beschouwen omgang met natuur en duurzaamheid als kernwaarden van onze organisatie. We werken daarom samen met het onafhankelijke ingenieurs- en adviesbureau Antea Group om de effecten op de natuur en in het bijzonder het broedseizoen te bepalen en maatregelen te treffen. Wij doen dit onder andere door het aanpassen van de terreinindeling, het afzetten van gevoelige gebieden waar vogels broeden en het afstemmen van ons lichtplan met een onafhankelijke ecoloog. Antea Group heeft over 2020, net als in alle vorige zeven jaren, een positief advies afgegeven en geen verstoringen geconstateerd.

Tijdens het festival scheiden we al ons afval, zorgen voor gratis draagbare asbakken en werken met een recyclesysteem voor de bekers dat 9000 kilo plastic afval per jaar scheelt. We waren het eerste grote festival in Nederland met een volledig klimaatneutrale energievoorziening door het gebruik van 100% duurzame biobrandstof. Na afloop zorgen we dat het gebied helemaal schoon en netjes wordt achtergelaten. We ​zetten ons elk jaar in om samen met de beheerders de natuurwaarden te behouden, dan wel te verbeteren. ​We werken hierin al jaren nauw en prettig samen met gemeente Oostzaan en Recreatiegebied Het Twiske en hebben uitsluitend goede evaluaties gehad van de gemeente, het Recreatieschap, de RUD/omgevingsdienst en alle andere betrokken diensten.

We zijn ons ervan bewust dat Lente Kabinet naast het groot plezier van veel mensen, ook een zekere mate van overlast met zich meebrengt. Daarom is op eigen initiatief gebruik gemaakt van een gespecialiseerd geluidsbureau dat (op basis van metingen en modellen van de voorgaande jaren) adviseert om overlast tot een minimum te beperken. Dit heeft geresulteerd in een zeer goede klachtenrapportage; jaarlijks daalt het aantal klachten. In 2019 zijn er over het hele weekend (inclusief opbouw en soundchecks) vijf geluidsklachten ontvangen. Bij deze mensen hebben we indien gewenst een geluidsmeting laten uitvoeren en is er persoonlijke aandacht geweest vanuit de organisatie en omgevingsdienst. Lente Kabinet is te allen tijde binnen de gestelde geluidslimieten gebleven en hebben hierover nauw contact over met de gemeente.

Ook wordt er elk jaar een bewonersbijeenkomst georganiseerd om de impact van het festival te bespreken en te luisteren naar de inwoners rondom het Twiske. Deze verlopen positief en constructief. Daarnaast worden er in totaal 2500 bewonersbrieven gestuurd om omwonenden zo goed mogelijk te informeren. In deze brieven geven we onder andere de contactinformatie van onze eigen 24-uurs klachtenlijn.

Lente Kabinet zet bezoekers actief aan om op de fiets te komen. Het aandeel bezoekers wat met de auto komt is marginaal – slechts 260 auto’s per dag. Bedrijven in het Twiske blijven altijd bereikbaar en er worden geen doorgaande wegen afgesloten voor omwonenden of recreanten. Dit wordt voorafgaand aan het evenement met bebording gecommuniceerd. Op verzoek van een omwonende heeft het festival afgelopen jaar extra verkeersregelaars ingezet om de rust in de wijk te waarborgen.

Lente Kabinet biedt een breed muziekprogramma dat reikt van Afrikaanse bands tot lokale artiesten. Er zijn diverse genres te horen, waaronder wereldmuziek, house, disco en soul en jazz. Daarnaast is er een uitgebreid kunst- en cultuurprogramma waarin aandacht wordt gegeven aan een groot aantal disciplines (o.a. kunstinstallaties, theater, dans, beeldende kunst en performance art). Er zijn bijvoorbeeld samenwerkingen met het Stedelijk Museum, Cineville en EYE Filmmuseum. Ook zorgen we voor verdieping door middel van debat en discussiepanels, en zijn we trots op ons eetaanbod met meer dan 20 verschillende kleinschalige en lokale ondernemers (plasticloos en 100% vegetarisch sinds ons eerste editie). Lente Kabinet trekt een tolerant en lokaal publiek dat geïnteresseerd is in cultuur en natuur.

lente kabinet

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *