Totaal festival-verbod Twiske gepleit

Festivals en overnachtingen zijn volgens de bestemmingsplannen van Oostzaan en Landsmeer niet toegestaan in het Twiske.

Vergunningen voor festivals Het Lentekabinet (30 en 31 mei) en Welcome tot the Future (25 juli) kunnen dan ook niet verleend worden. Meerdaagse festivals en een mini-camping mogen ook niet omdat in het natuurgebied niet overnacht mag worden.

Dat stellen het Platform TwiskeGeenPretpark en Instituut voor Natuureducatie (IVN) Twiske in een handhavingsverzoek dat ze naar de gemeenten Oostzaan en Landsmeer hebben gestuurd. Ook Oostzaner mr. Jan Schouten (voormalig bestuurstrechter) diende een handhavingsverzoek in.

Het IVN stuurde ook een handhavingsverzoek naar de Omgevingsdienst, die moet toezien op de naleving van de regels in Natura2000-gebieden.

José Berkhof van Platform TwiskeGeenPretpark stelt: “Festivals en overnachtingen zijn strijdig met de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan Je mag niet overnachten. Er is geen evenemententerrein. Er mag niet gebouwd volgens de bestemmingsplannen. En er is niet op stikstof getoetst.”

Het handhavingsverzoek:

“Als gemeente bent u verplicht om alle activiteiten te toetsen aan de planregels en plankaart van het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan en het vigerende Bestemmingsplan Landelijk Gebied Landsmeer. Dit is niet gebeurd.

De vergunningen voor festival Welcome to the Future en het Lentekabinet zijn jarenlang verleend onder de APV, welke geen toetsing ruimtelijke ordening kent.

De overtredingen in Natura 2000-gebied het Twiske vinden al jarenlang plaats, zonder dat u daar tegen optreedt.

En ook toekomstige activiteiten, zoals recreatieve overnachtingen, te weren. Festivals en overnachtingen zijn strijdig met de bestemmingsplannen van resp. Oostzaan en Landsmeer.

Festivals zijn onrechtmatig gehouden. Wij verzoeken u hierop te handhaven.”

Platform TwiskeGeenPretpark heeft zich al eerder verzet tegen de plannen om meer recreatie toe te staan in het Twiske. Die plannen behelzen het toestaan van een ecologische mini-camping (een ‘bungalopark’ volgens het Platform) en het mogelijk maken van meerdaagse festivals met overnachtingsmogelijkheden, het Recreatieschap wil 5 in plaats van 3 geluidsdagen toestaan.

Om recreatie in een Natura2000-gebied toe te staan moet een ‘natuurtoets’ worden uitgevoerd. Volgens de indieners van de handhavingsverzoeken is deze toets niet juist uitgevoerd. Er is niet vaak genoeg onderzocht en alleen op de festivalterrein zelf, niet op de aan- en afvoerwegen. Festivals zijn schadelijk voor de vogels in het gebied:

“Het festivalterrein van het Lentekabinet ligt tegenover deelgebied De Blokken, met slechts het veenriviertje De Twiske daar tussenin. De Blokken is leefgebied van roerdomp en snor en vele andere vogelsoorten.”

De gemeenten baseren de vergunningen ten onrechte op de ‘Visie op verdere ontwikkeling in recreatiegebied het Twiske van Recreatieschap NoordHolland’ uit 2006, maar deze Visie is nooit officieel in de regelgeving of de bestemmingsplannen opgenomen en bovendien achterhaald toen het Twiske in 2013 de status van Natura2000-gebied kreeg.

Ook zouden de festivals ten onrechte niet op stikstofdepositie zijn getoetst.

“Het Lentekabinet en WTTF trekken tesamen zo’n 50.000 bezoekers per jaar in 3 dagen. De opbouw van elk festival duurt 2 weken, waarbij pontons worden neergelegd voor de zware vrachtwagens. Generatoren draaien op diesel. Het verplaatsen van tienduizenden festivalgangers levert een enorme hoeveelheid stikstof op.”

 

Deel dit artikel:

9 reacties

 • E. Renkema

  In de randstad steeds meer woningen nodig, dit zal dan weer ten koste gaan van dat beetje natuur dat er in de randstad is. Laten we in godsnaam zuinig zijn op die natuurgebieden die we nog hebben en stoppen met die festival en overnachtingen onzin. Zij die dit commercieel willen uitbuiten zien alleen maar de centjes en hebben schijt aan alles en iedereen. DUS STOP ALLE IDEEEN DIE INGAAN TEGEN DE NATUUR!!!!!!

 • Tja, met wat extra inkomsten van een paar festivals per jaar kan je het natuur gebied goed mee onderhouden, ook wat betreft de inkomsten van een tijdelijke camping tijdens die festivals, nu al jaren gedoogt wordt het op de dag en begrijp niet, waarom niet voor een aantal dagen per jaar ook voor de nacht?

  • Jan Wagenaar

   Omdat het te debiel voor woorden is om een natuurgebied en dorpje onder te dompelen in de onaflatende gedreun van een massief EDM-festival. Als je daar je inkomsten van moet hebben, ben je geen knip voor je neus waard. Bovendien: waarom zou natuur in zijn eigen onderhoud moeten voorzien? Moet straatverlichting of riolering ook direct geld opleveren?

   Vergis u niet, dit gaat om ordinaire ondernemersbelangen.

 • Cees Ursem

  Bladieblabla,
  Dit is nu typisch zo’n gevalletje van: Ja, er moet ruimte zijn voor woningen, wegen en ontspanning maar NIET in mijn achtertuin. Alles en iedereen in dit land is niet val plan iets in te schikken om goede initiatieven (en daar schaar ik dit ook onder) te accepteren. Het Twiske is gemaakt om te recreëren en is gecultiveerd ‘natuurgebied’. Ik zie geen enkele reden om dit festivalverbod uit te voeren

 • L.Dirksen

  Ik heb uit meerdere ,al dan niet betrouwbare bronnen vernomen dat , buiten het OFC complex, het handhaven van orde rust en veiligheid niet echt prioriteit heeft. Dus van het College hebben de diertjes in het Twiske niets te verwachten. Misschien wel van Groen Links dat in haar verkiezingsprogramma dezelfde visie huldigt als de bezwaarmakers.
  Logischerwijs moet dan toch een motie van afkeuring c.q. wantrouwen tegen het College waarin GL vertegenwoordigd is, volgen? Dacht u?
  Eerder denk ik dat het obligate bestuurdersgeblaat dat de Nederlandse politiek zo kenmerkt het vervolg zal zijn : Gaat u maar rustig slapen. Wij , uw bestuurders weten veel beter wat wat goed is voor mens, dier en natuur. Er zijn toch voorschriften en die leven we na (als het ons uitkomt……)

  En gie geleuft dat ?.

 • Erik Esteie

  Ik ben op zich niet tegen één of twee festivals in het Twiske, festivals die overdag worden gehouden.

  Waar ik problemen mee heb is dat het hier gaat om verdien modellen en groter groeien

  Vandaag wil men een festival van een paar uur, morgen van een halve dag, en overmorgen van een hele dag. Dit alles onder het mom van groter willen groeien

  Waarom kan een organisatie die welcome to the future geen genoegen nemen met een één daags festival?

  Waarom moet uberhaubt alles maar groeien en groter worden?

  Laat het lekker een uit de hand gelopen hobby blijven en geen bedrijfsmatig plan waarin het groter groeien het belangrijkste is

  Ik denk trouwens dat het Twiske de centjes van één of twee festivals goed kan gebruiken voor het reguliere onderhoud(wegen, verlichting, prullebakken, bankjes, mountainbikepad enz) goed kan gebruiken, laten we echter niet overdrijven en er geen pretpark van maken

  • De Orkaan

   Het Lentekabinet is een tweedaags festval zonder overnachting, WTTF is eendaags. Dat laatste festival wilde naar een meerdaagse versie met overnachtingsmogelijkheden maar die plannen lijken (voorlopig) van de baan.

   Zaanstad is minderheidsaandeelhouder van het Recreatieschap en heeft dus wel iets te zeggen over de plannen. Niet over de eventuele overtreding van de bestemmingsplannen, daar gaan Oostzaan en Landsmeer over.

   In de raad werd gisteravond (27 februari) besloten dat men geen rem op festivals wil zetten maar wel tegen overnachtingsopties in het Twiske is.

   Fesitavals leveren € 170.000 op, maar het Recreatieschap beschikt over een buffer van enkele miljoenen. Schrappen van festivals zou de bijdrage van Zaanstad wel kunnen verhogen.

   • E. Renkema

    Dus met andere woorden het “herrie geld” is nergens voor nodig er is dus genoeg geld bij het Recreatieschap. Wat zal het volgende argument van het Recreatieschap worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *