LHBTIQ+: De Zaanse Regenboognota

De gemeente Zaanstad is een regenbooggemeente. Zo’n gemeente ontwikkelt actief beleid voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s).

Cijfers (o.a. CBS) wijzen uit dat 7% van alle inwoners tot de LHBTIQ+ community behoren. Aangezien Zaanstad bijna 156.000 inwoners heeft zullen daarvan in de gemeente dus zo’n 10.000 personen tot deze groep behoren.

Wat zien we hiervan terug in het beleid van onze regenbooggemeente?

Binnen de groep komen problemen voor die erkend moeten worden. De politiek dient zich in te zetten om deze problemen te verminderen. Bestuurders en de gemeenteraad hebben naar de mening van De Zaanse Regenboog tot nu toe een te geringe bijdrage geleverd op dit gebied.

De Gemeente zal stappen moeten zetten om bestaand beleid aan te passen aan de huidige samenleving. Want als de samenleving verandert zullen er zowel van bovenaf als van onderop signalen gegeven moeten worden en kunnen we hiermee aan de slag te gaan.

Stichting de Zaanse Regenboog heeft, om dit beleid te ondersteunen, een nota geschreven die 23 oktober is aangeboden aan wethouder Rita Noordzij, verantwoordelijk voor het LHBTIQ+ beleid in Zaanstad.

In deze nota, die 14 hoofdstukken bevat, komen diverse beleidsterreinen aan de orde waarin elementen aangedragen worden die een positieve bijdrage kunnen leveren op het gebied van veiligheid, onderwijs, zorg, personen met een beperking, sport, ouderen en op nog 8 andere terreinen.

De politieke werkgroep van de Zaanse Regenboog wil door middel van deze nota in contact komen met de beleidsmakers, ambtenaren, collega organisaties  en iedereen die te maken heeft met LHBTIQ+ personen.

Veel aanbevelingen zijn erop gericht bekendheid te geven aan de vragen en verwachtingen van de doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door trainingen aan professionals en voorlichting op scholen. Maar ook ondersteuning aan groepen die het moeilijk hebben. Te denken valt aan personen met een bi-culturele achtergrond maar ook aan trans- en non binaire personen. Binnen de eigen gemeenschap of binnen onze samenleving hebben deze mensen het vaak moeilijk.

De gemeente Zaanstad heeft hierin een verantwoordelijkheid. Maar ook De Zaanse Regenboog voelt zich verantwoordelijk om zich in te zetten in Zaanstad.

De Zaanse Regenboog heeft geprobeerd om, richting de gemeente, bestuurders, organisaties maar ook vrijwilligers, duidelijk te maken welke signalen vanuit de LHBTIQ+ community werden gegeven.

De 10.000 mede-inwoners van onze stad, verdienen het om serieus genomen te worden.

De Zaanse Regenboog wil de dialoog over een goed LHBTIQ+ beleid graag aangaan.

Een eerste positieve aanzet is hiertoe gegeven in de eerste ontmoeting die De Zaanse Regenboog onlangs heeft gehad met bijna alle raadsfracties.

Met de Regenboognota hebben de samenstellers iedereen proberen te verleiden om zich in te zetten. De nota geeft in ieder geval voldoende aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.

Namens de Zaanse Regenboog,

Coby Voorn

www.dezaanseregenboog.nl

Deel dit artikel:

3 reacties

 • hans van loo

  Typisch toch al die hokjes….

  • Kick van der Horst

   Nu nog de H van hetero erbij en dan vormen we met zijn 156.000 weer een grote gezellige Zaansgroene gemeenschap.

   Eigenlijk te triest voor woorden dat dit nog onderwerp van gesprek moet zijn in 2020. En dat het blijkbaar nog steeds iets uitmaakt hoe en met wie je de liefde vormgeeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *