Maar liefst vier brieven ontving de gemeenteraad van Zaanstad de afgelopen dagen over het Ondernemersfonds. Alle vier met de uitdrukkelijke wens om wel een ondernemersfonds in te stellen.

In de bijeenkomst van het Zaans Beraad vorige week werd duidelijk dat zo’n fonds allerminst zeker is. Partijen hadden veel vragen, onder andere over het draagvlak voor zo’n fonds.

Ondernemersverenigingen uit Westzaan en Assendelft waren tegen, de schoenmaker uit de Kaaikhof (Saendelft) vond het niets terwijl Bureau Discriminatiezaken liet weten geen heil te zien de verplichte bijdragen van verenigingen en stichtingen. Eerder was er al verzet vanuit de sportclubs gekomen.

In een reactie stelde initiatiefnemer Ton Komen dat “verenigingen en stichtingen” vrijgesteld zouden worden. Een plan dat nog niet met potentiële deelnemers gedeeld. De nieuwe aanpak is niet uitgewerkt: geldt het voor alle “verenigingen en stichtingen”? Ook voor bijvoorbeeld Stichting ZMC? En hoeft de gemeente dan ook niet er eigendomsdeel van bijvoorbeeld de sportclubs te betalen?

De financiële bodem valt onder de plannen weg als veel deelnemers hun geld terugkrijgen (vrijstellen was onmogelijk volgens expert Aart van Bochove – teruggeven van bijdrage kan wel). Er zal een groter percentage aan overhead besteed moeten worden.

Maar er is ook steun voor het plan.

Zaandelta

Het bestuur van Zaandelta (bedrijventerreinen Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk en Hembrug) is “bijzonder teleurgesteld in de negatieve grondhouding van de Raad”. Een ondernemersfonds zou ervoor zorgen dat bedrijventerreinen “veiliger, schoner en een betere plaats voor vestiging van nieuwe bedrijven worden.”

Het is volgens Zaandelta “stuitend” als de Raad zich laat leiden “door randverschijnselen als een garagebox en enkele ondernemers die zich niet wensen te verenigen.”

Molletjesveer-Noorderveld

Het bestuur van bedrijvenvereniging Molletjesveer-Noorderveld is “bijzonder teleurgesteld in de negatieve grondhouding van de Raad”. Een ondernemersfonds zou ervoor zorgen dat bedrijventerreinen “veiliger, schoner worden.” Ook de rest van de brief is knip- en plakwerk van de Zaandelta-brief (of omgekeerd.)

Stadshart Zaandam

Ook het bestuur van Stadshart Zaandam (Stichting Binnenstadmanagement Zaandam) is voor een ondernemersfonds. Over de bijeenkomst van het Zaans Beraad schrijven ze: “Het is jammer te moeten constateren dat de avond vooral over de randvoorwaarden ging en dat de grote lijn waar het echt om gaat niet of nauwelijks aan de orde is gekomen.”

Stichting Ondernemersfonds Zaanstad

Het bestuur van het Ondernemersfonds (i.o) zelf is voor een ondernemersfonds – uiteraard. In hun brief gaat het over het draagvlak, een terechte vraag gezien de verschillende meningen van de verenigingen. SOZ stelt echter:

Via de besturen en ook leden van diverse ondernemersverenigingen zijn wij van mening dat het draagvlak voor het fonds door ons voldoende en op diverse manieren is aangetoond.

Dat laatste is uit de brieven overigens niet op te maken: de drie besturen zijn voor maar hoe de leden er over denken, wordt uit de brieven niet duidelijk.