Lobby Ondernemersfonds wordt opgevoerd

Maar liefst vier brieven ontving de gemeenteraad van Zaanstad de afgelopen dagen over het Ondernemersfonds. Alle vier met de uitdrukkelijke wens om wel een ondernemersfonds in te stellen.

In de bijeenkomst van het Zaans Beraad vorige week werd duidelijk dat zo’n fonds allerminst zeker is. Partijen hadden veel vragen, onder andere over het draagvlak voor zo’n fonds.

Ondernemersverenigingen uit Westzaan en Assendelft waren tegen, de schoenmaker uit de Kaaikhof (Saendelft) vond het niets terwijl Bureau Discriminatiezaken liet weten geen heil te zien de verplichte bijdragen van verenigingen en stichtingen. Eerder was er al verzet vanuit de sportclubs gekomen.

In een reactie stelde initiatiefnemer Ton Komen dat “verenigingen en stichtingen” vrijgesteld zouden worden. Een plan dat nog niet met potentiële deelnemers gedeeld. De nieuwe aanpak is niet uitgewerkt: geldt het voor alle “verenigingen en stichtingen”? Ook voor bijvoorbeeld Stichting ZMC? En hoeft de gemeente dan ook niet er eigendomsdeel van bijvoorbeeld de sportclubs te betalen?

De financiële bodem valt onder de plannen weg als veel deelnemers hun geld terugkrijgen (vrijstellen was onmogelijk volgens expert Aart van Bochove – teruggeven van bijdrage kan wel). Er zal een groter percentage aan overhead besteed moeten worden.

Maar er is ook steun voor het plan.

Zaandelta

Het bestuur van Zaandelta (bedrijventerreinen Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk en Hembrug) is “bijzonder teleurgesteld in de negatieve grondhouding van de Raad”. Een ondernemersfonds zou ervoor zorgen dat bedrijventerreinen “veiliger, schoner en een betere plaats voor vestiging van nieuwe bedrijven worden.”

Het is volgens Zaandelta “stuitend” als de Raad zich laat leiden “door randverschijnselen als een garagebox en enkele ondernemers die zich niet wensen te verenigen.”

Molletjesveer-Noorderveld

Het bestuur van bedrijvenvereniging Molletjesveer-Noorderveld is “bijzonder teleurgesteld in de negatieve grondhouding van de Raad”. Een ondernemersfonds zou ervoor zorgen dat bedrijventerreinen “veiliger, schoner worden.” Ook de rest van de brief is knip- en plakwerk van de Zaandelta-brief (of omgekeerd.)

Stadshart Zaandam

Ook het bestuur van Stadshart Zaandam (Stichting Binnenstadmanagement Zaandam) is voor een ondernemersfonds. Over de bijeenkomst van het Zaans Beraad schrijven ze: “Het is jammer te moeten constateren dat de avond vooral over de randvoorwaarden ging en dat de grote lijn waar het echt om gaat niet of nauwelijks aan de orde is gekomen.”

Stichting Ondernemersfonds Zaanstad

Het bestuur van het Ondernemersfonds (i.o) zelf is voor een ondernemersfonds – uiteraard. In hun brief gaat het over het draagvlak, een terechte vraag gezien de verschillende meningen van de verenigingen. SOZ stelt echter:

Via de besturen en ook leden van diverse ondernemersverenigingen zijn wij van mening dat het draagvlak voor het fonds door ons voldoende en op diverse manieren is aangetoond.

Dat laatste is uit de brieven overigens niet op te maken: de drie besturen zijn voor maar hoe de leden er over denken, wordt uit de brieven niet duidelijk.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Berry van Adrichem

  Draagvlak voor een gedwongen financiële samenwerking tussen bedrijven lijkt mij een utopie. Een bestuur van een Ondernemersfonds dat al klaar staat om deze gelden die via de overheid worden geïnd te verdelen en aangeeft dat het draagvlak onder bedrijven voldoende is aangetoond, gezien de brieven van wat besturen van ondernemersverenigingen, lijkt mij discutabel. Daarnaast is nog de vraag hoeveel bedrijven überhaupt bij zo’n vereniging zijn aangesloten maar ook hoeveel bedrijven hun lidmaatschap hebben opgezegd nav dit plan. Met alle respect maar wat een onzin om te stellen dat er onder bedrijven voldoende draagvlak is en wat een ridicuul plan.

  • Boon

   Als allen gewoon mee betalen was er ook geen probleem maar al die freeriders maken een evenement onbetaalbaar.Als men iets op de Gedempte Gracht organiseert en een derde wil niet meedoen dan krijgt de rest een hogere kostenpost maar de weigeraar profiteert wel van de toestroom. Daarom doet men dit dus in den lande ook gewoon via een opslag van de gemeente. Maar men is blij met de freeriders begrijp ik van de vele klagers.

 • Floris van Noorden

  Ik zie drie brieven van mensen die ook in de opbouw van deze vereniging zitten. Dat noem ik geen draagvlak. Vraag eens bij een ondernemende kennis van je,in Zaanstad. Veel mensen kennen het niet en als ze het horen zijn ze tegen.
  Gemeente Purmerend en andere gemeentes hebben al een tijd terug hier tegen gestemd. En de gemeenten die het hebben doen het niet via de belastingen. En de verenigingen hebben alleen maar ruzie over het geld.

  Het Ondernemersfonds doet zelf NIETS. Je moet zelf het plan voordragen uitwerken en in een bestuur gaan zitten.

  Dan als jonge ondernemer (36J met 19jaar ervaring) is maatschappelijk verantwoord ondernemen een natuurlijk iets.
  Wat de heren Freeriders noemen is een generatie die de komende jaren toch wel zal verdwijnen.

  Doe dit niet via een verplichte belasting. Dat is zo fout en oubollig (KVK) het is rondpompen van geld. en overbodig.

  Bezwaar maken is niet eens mogelijk!!! Controle ook niet.
  Aan de gemeente wil ik zeggen: Kijk naar Purmerend, er is een mogelijkheid om het ook NIET te doen.

  *Niet nodig/Overbodig.
  *Rondpompen van geld.
  *Te veel verborgen administratieve kosten
  *Verplichte deelname (vrije tijd/onbetaald) in de vereniging anders ben je je geld kwijt.
  *Geen vrije keuze meer als zelfstandige ondernemer.
  *Agrarische sector weer de dupe.
  *Er wordt allen aan industrietreinen gedacht.
  *Absoluut GEEN draagvlak van de ondernemers in Zaanstad.
  *Verplichte inning via belasting is fout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *