LZ: vragen over ‘minimaal programmeren van parkeerplaatsen’

Marianne de Boer, fractieleider van Lokaal Zaans (LZ), denkt dat Zaanstad auto’s aan het wegdenken is. Bij nieuwbouwplannen worden ‘minimaal’ parkeerplekken gepland, maar als de bewoners er eenmaal zijn, gaat het mis.

In tegenstelling tot wat de plannenmakers denken, hebben mensen toch een auto. Die parkeren ze dan in omliggende wijken, daar neemt de parkeerdruk toe en moet betaald parkeren worden ingevoerd.

Een ongewenst domino-effect volgens De Boer. Zij verwacht dit o.a. bij omliggende wijken van de Houthavenkade zoals Het Eiland en de Havenbuurt die in de komende jaren 400 woningen zonder parkeerplekken krijgen, die wijken hebben nu al parkeeroverlast en dat wordt steeds erger. Aanleiding voor de vragen van De Boer was een artikel op De Orkaan over de te verwachten parkeerdruk.

Dat mensen in de nieuwbouwprojecten minder of geen auto’s hebben, gaat er bij De Boer niet in, ze mist in ieder geval de onderbouwing van de gedachte “dat zeker de helft van de nieuwe inwoners op de Houthavenkade geen auto zal bezitten”.

De Boer verwijst ook naar een ander artikel op De Orkaan waaruit duidelijk wordt dat het autobezit in Zaanstad niet afneemt maar toeneemt. Volgens Lokaal Zaans is het duidelijk

“dat het niet anders kan dan dat er een groot parkeerprobleem gaat ontstaan, zowel op de Houthavenkade als omliggende wijken?”

De parkeerproblemen gaan zich niet alleen bij de Houthavenkade voordoen volgens De Boer, maar ook bij de nieuwe Techniekcampus en het Regiocollege.

“In die omliggende wijken is er nu ook al veel parkeeroverlast. De wethouder gaf aan dat bij de Techniekcampus de parkeerplaatsen ‘conform afspraken’ zijn. Lokaal Zaans is van mening dat als dit college zo minimaal blijft programmeren met nieuwe projecten in en nabij wijken die al veel overlast kennen de problematiek alleen maar veel groter wordt. Waarom sluit het college daar de ogen voor?”

Invoering van betaald parkeren kan overigens niet zomaar, daarvoor is eerst een draagvlakmeting in de buurt nodig.

Deel dit artikel:

20 reacties

 • Peter van Haasen, PVV

  Misschien moet Lokaal Zaans eens iets kritischer naar plannen kijken voordat ze deze goedkeuren.
  Vorig jaar juli stonden de plannen voor de Houthavenkade voor besluitvorming op de agenda voor de Gemeenteraad, Lokaal Zaans heeft toen volmondig voor dit plan gestemd met een kritische noot richting de gang van zaken rond Exter.
  Als je toestemming geeft voor 710 woningen met maar 443 parkeerplaatsen, die men ook nog moet delen met de geplande waterwoningen bij jachthaven Dukra dan is het vragen om problemen. Dan kom je gewoon 300 parkeerplaatsen tekort.
  Op het naastgelegen ‘Eiland’ is het gratis parkeren, dus drie keer raden waar de overlast zal ontstaan.
  Wij zijn natuurlijk ook voor woningbouw, maar wij hebben toch tegen deze plannen gestemd om een signaal af te geven naar het college dat het veroorzaken van toekomstige parkeerproblemen moet stoppen. Maar helaas zijn we de enige roepende in de woestijn.
  Maar om nu nog na 15 maanden alsnog aan de bel te trekken is een beetje, “Too Little, Too Late”

  • Peter, wil je ophouden met op elk medium je gal te spuwen? Begint erg vermoeiend te worden, en is eerlijk gezegd een beetje sneu.
   Wat wij doen is constructief oppositie voeren. Overal tegen stemmen, zoals jullie doen, hebben inwoners heel weinig aan. Wij stellen nu vragen omdat blijkt dat vergunningen voor parkeren nodig zijn, betaald parkeren wordt ingevoerd en nog een extra deel van de parkeerplaatsen opgeofferd wordt. Ook is nu steeds duidelijker dat in de nabije omgeving door andere plannen nog meer druk ontstaat. Dus Ipv ons aanvallen, zou je ook het college kritisch een spiegel voor kunnen houden.

   • En oh ja, ‘volmondig voor’ gestemd? Dan is de PVV wel erg kort van geheugen… wij zijn zeer kritisch geweest op de parkeernorm en we hebben het college gezegd de uitvoering zeer kritisch in de gaten te houden, zoals we nu doen. Verder hebben wij een motie gemaakt (welke unaniem is aangenomen) dat het college zich tevens maximaal inspant om exter voor Zaanstad te behouden.

   • Peter van Haasen, PVV

    Wij kunnen helaas niet zo ver gaan dat we toestemming gaan vragen aan Lokaal Zaans of wij ergens onze mening over geven.
    Wij bepalen ook zelf waar we tegen of voor stemmen, daar gaat Lokaal Zaans niet over.
    Net zoals het jullie (als oppositiepartij) goed recht is om heel, heel erg vaak met het college mee te stemmen. Wij vinden het alleen opmerkelijk dat jullie achteraf gaan zitten klagen over een besluit die jullie zelf mede hebben genomen.

   • Lucas Koeleman

    Nu blijkt dat de vergunning voor parkeren nodig is? Dat is toch het slechts bewaarde geheim? Bij praktisch elk nieuwbouwproject komt dit naar voren door de zeer lage normen welke matig onderbouwd zijn. Voor elke zienswijze krijg je simpelweg dezelfde reactie uit de gemeente, waarbij ze vasthouden aan die normen en aangeven dat betaald parkeren ingevoerd gaat worden als de “wens” er vanuit de bewoners is. Met andere woorden; men voldoende overlast heeft gekregen van het beleid. Als julie hier nu pas vragen over gaan stellen heb je de plannen niet goed gelezen toen je er over stemde.

 • Lucas Koeleman

  Tsja, dit is toch voor niemand verrassend? De gehanteerde norm voor parkeerplaatsen op het eiland bij de nieuwbouw is gebaseerd op 1 onderzoek bij 1 flat in Haarlem, en verder wat ge-cherry pikte data over autobezit onder de doelgroep. In de Zoom meeting met omwonende zat de gemeente met de mond vol tanden toen hier vragen over kwamen.

 • Roos REGOORT

  Waar gaan al die bakfietsen staan?Naast het “adoptiegroen” of op de ” gewipte tegels”?

 • Sinclair van Oort

  Dit gebied zit natuurlijk opgesloten tussen Provincialeweg, Russische buurt en de haven. Ik heb er een tijdje gewoond in de woonboot die verhuurt werd door de houthandel. Er was altijd al een parkeer probleem. Er is gewoon een afweging gemaakt tussen woningen en parkeren. Als er meer parkeergelegenheid zou moeten komen was er minder ruimte voor woningen. Met het station op deze afstand vind ik dat er een goede afweging is gemaakt

  • A. de Jong

   Dan ga je ervan uit dat iedere bestemming van een bewoner, waar hij/zij ook naar toe moet, bereikbaar is met het openbaar vervoer.

   Openbaar vervoer is erg duur en op veel plekken niet toegankelijk dat het hebben van een auto een beter alternatief is: zelfs voor het milieu en geluidshinder is een auto een beter alternatief als je kiest voor elektrisch rijden. Het is niet voor niets dat autobezit groeit.

   Goed initiatief LZ en Peter heeft wel gelijk dat er te pas en onpas mee gestemd wordt voor onrealistische bouwplannen. Een kritische toon meegeven heeft weinig waarde als er geen verplichte actie meegegeven wordt.

   • Sinclair van Oort

    In dit geval is bij dit plan openbaar vervoer goed bereikbaar. Ik denk dat we in deze discussie moeten oppassen dat het lijkt alsof parkeerplaatsen belangrijker zijn dan woningen. Zeker in deze woning crisis zou Zaanstad een flater slaan als woningen worden geschrapt ten behoeve van parkeerplaatsen

    • A. de Jong

     Laten we in deze discussie vooral oppassen alsof het niet mogelijk is te kiezen tussen en woningen en parkeerplaatsen. Als we de hoogte in kunnen bouwen dan kunnen we ook de hoogte en diepte in bouwen voor voldoende parkeerplaatsen.

     En laten we vooral oppassen dat we niet wegdenken maar vooral visie vormen om het leven en al zijn (feitelijke) kenmerken van de Zaankanter. Anders wordt er gebouwd om te bouwen en daar heeft niemand wat aan ( behalve bouwend Nederland, een paar politici en wethouders die op korte termijn willen scoren)

 • Jan Mulder

  Maar volgens mij worden er toch nieuwe woningen ontwikkeld? Dat betekent toch dat er rekening gehouden kan worden met parkeren? Met andere woorden dan bouw je toch onder de woningen parkeerplaatsen? De enige reden dat dat niet gebeurd is omdat het te duur is en projectontwikkelaars willen verdienen. De gemeente en de partijen missen de visie om hier tot een gedegen besluit te komen.

  Zoals ik al eerder zei (in een ander artikel) de ambitie uit het rijk is elektrisch rijden wat zoveel betekent dat al die auto’s niet vervuilen. Spoel je de tijd vooruit 6-12 maanden dan komen er auto’s op de markt met grotere accu’s. Die accu’s zijn straks het probleem voor onze energie crisis. We leveren met zonnepanelen etc te veel terug aan het net. Elektrische auto’s kunnen straks de batterijen zijn voor de piekbelasting. Alleen Zaanstad tekent ze weg en denkt ze niet nodig te hebben. Dat komt omdat het ambitie niveau van de gemeente alleen maar zit op huizen bouwen. En het heeft er alle schijn van de commercie te steunen. Want de burger trekt bij alle geheimhoudingen (EtBuut schoolgebouw) en zogenaamde inspraak burgers (Peperstraat) maar constant aan het kortste eind.

 • Erik Schouten

  Naast het pand de zaanse golf ligt een hele parkeerplaats die nauwelijks wordt gebruikt daar is ruimte zat om parkeren voor zo’n 300 auto’s te realiseren!

  • Erik Schouten

   Ook op het terrein van de voormalige betoncentrale is ruimte zat!

   • P Hoogkamer

    Ja idd om woningen te bouwen.

    • Erik Schouten

     Als ik zou moeten kiezen tussen parkeren of wonen zou ik ook voor wonen gaan zeker in de binnenstad waar alles op loop/fietsafstand ligt. Ik heb zelf ook geen auto en red me prima! Of het terugdringen van het autobezit ook gaat lukken plaats ik echter wel mijn vraagtekens bij. Misschien zou het kunnen worden opgenomen in het koop/huurcontract

     • R. Kreuger

      Dat heeft stadsdeel Amsterdam-Westerpark al eens gedaan met een groene milieubuurt.
      Totale mislukking. Wonen zonder parkeren is te doen voor een heel klein deel van de werkende bevolking.

 • Jack van Brederode

  Vanaf 2030 zijn nieuwe auto’s elektrisch. De capaciteit van het accupakket van deze auto’s kan ook gebruikt worden om schone energie aan de woningen te leveren, helmaal als je dat combineert met zonnepanelen op het dak. Daarnaast kan eigen opslag van energie meehelpen het huidige energie net te ontlasten. Op sommige plaatsen in onze regio is het lichtnet zo overbelast dat Liander geen nieuwe netaansluitingen meer kan leveren en bewoners alsnog een gasaansluiting krijgen.

  Bezuinigen op parkeerplaatsen is daarom volgens mij een korte termijn visie. Niet alle lokaties zijn met het openbaar vervoer te bereiken. Ik zou daarom zelf, niet gauw, een huis kopen zonder parkeerplaats.

 • richard buhrs

  Niet alleen het parkeren wordt een groot probleem , de bewoners van de twee bestaande wijken worden opgescheept met betaald parkeren en dure vergunning ,
  maar ook de ontsluiting van eiland en havenbuurt naar de provinciale weg gaat een zooitje worden bij de stoplichten, dat is nu soms al het geval dat je de haven niet afkomt . er zou een tweede afslag moeten komen in verlengde van de houthavenkade .

 • Adri Rijss

  In onze woontoren (Bermuda) is het gemiddelde autobezit 1,3 auto per huishouden.
  Als de gemeente blijft rekenen met een factor 0,6 auto per huishouden (zie boven: 710 vs 443)
  dan los je daarmee niets op maar creëert men juist een levensgroot parkeerprobleem m.b.t. nieuwe projecten
  (Achtersluispolder, Hembrugterrein)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *