Onderwijskoepel Agora heeft via een brief aan de omwonenden van de nieuwe basisschool De Toermalijn in Wormerveer gemeld dat maandag 16 februari begonnen wordt met het verwijderen van asbest.

J. Visser, hoofd afdeling Huisvesting van Agora schrijft, in een brief die op 13 februari is gedateerd: “Bij de sloop van het voormalige gebouw van de biljartvereniging is asbest aangetroffen (…) Op basis hiervan zal de asbestsanering komende maandag van start gaan en enkele dagen duren.”

De sanering duurt langer omdat ook een deel van het puin onder de plekken waar asbest is aangetroffen verwijderd zal worden.

De waarschuwing lijkt niet voor niets te zijn gegeven, overbuurman Peter Verhoeven fotografeerde spelende kinderen op het terrein.

Voor de bewoners zal de brief weinig nieuws bevatten – behalve dat het langer gaat duren. Zij weten al sinds 6 februari dat er asbest ligt, toen zijn er namelijk hekken en waarschuwingsborden geplaats. Het asbest zelf was twee dagen daarvoor aangetroffen. De dag voor het plaatsen van de hekken heeft Agora nog de eerste paal laten slaan op het terrein.

Waarom deze late reactie van Agora?

emmerWat zei wethouder Dick Emmer op 12 februari in raad op vragen van de oppositie over waarom er twee dagen gewacht was met de bekendmaking? “Aannemer en Agora hadden beter moeten informeren, maar het is niet mijn plicht.” Maar de plotse reactie van Agora de dag erna suggereert toch dat ze daar zelf wakker zijn geworden of dat Emmer ze onder druk heeft gezet.

Emmer moet trouwens zelf ook iets leveren. Op vragen van Juliette Rot (DZ) en Harrie van der Laan (POV) waarom er niet voor trillingsvrij heien is gekozen maar voor maar voor trillingsarm, kon hij de precieze tekst van de vergunning niet leveren.

Volgens de wethouder was trillingsarm heien met een trillingsmeter vergelijkbaar met trillingsvrij heien (Van der Laan: “van een meter gaat het echt niet minder trillen”). Rot stelde nog een schorsing voor maar Emmer zei dat dat niet genoeg was. Wachten is nu op de derde Raadsinformatiebrief over de affaire waarin de vergunningstekst te vinden is.