Meer inwoners van Zaanstad gaan in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kwamen al in aanmerking voor de energietoeslag. Vanaf 17 oktober komen ook inwoners tot 130% en tot 140% voor de energietoeslag in aanmerking.

Wethouder René Tuijn (o.a. Armoede en Duurzaamheid, PvdA):

“We zien mensen die voorheen financieel nog rond kwamen, maar die nu toch in de problemen komen. Stress, schulden en andere schrijnende gevolgen wil je natuurlijk voorkomen. Daarom stellen we de regeling voor een grotere groep open en roepen ook hen op om vanaf 17 oktober bij ons een aanvraag te doen.”

De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen:

  • Inkomen tot 120% van de bijstandsnorm € 1.300
  • Inkomen tot 130% van de bijstandsnorm € 1.000
  • Inkomen tot 140% van de bijstandsnorm € 700

Aanvragen

Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van Zaanstad, Inwoners die hulp willen bij het aanvragen, kunnen gratis terecht bij het Sociaal Wijkteam of het informatiepunt van de BIEB. Op www.swtzaanstad.nl of www.debieb.nl/informatiepunt staan de adressen en openingstijden.

Voor de groep inwoners tot 120% bood het Rijk in eerste instantie € 800,- en verhoogde dit later met nog eens € 500,-. Zaankanters uit de groep 120% die al € 800 energietoeslag hebben ontvangen, hoeven niets te doen. Zij krijgen in de week van 17 oktober 2022 automatisch de resterende € 500 op hun rekening.

Lees ook: Waarom veel mensen de energietoeslag (nog) niet krijgen…

Radiatorfolie en ledlampen

Met de energietoeslag wil Zaanstad voorkomen dat inwoners in grote problemen komen door de stijgende energierekening. Tegelijkertijd is het belangrijk dat inwoners maatregelen nemen om energie te besparen in hun woning. Wethouder René Tuijn:

“Door energie te besparen gaat je energierekening omlaag. Inwoners kunnen hier zelf mee aan de slag en als gemeente helpen we ook hierbij. We zijn gestart met de Fixbrigade die gratis klusjes uitvoert bij mensen thuis, zoals het aanbrengen van radiatorfolie en ledlampen. Dat soort ondersteuning willen we de komende tijd ook uitbreiden, samen met onze partners in de stad.”