Minste verzuim en ziekmeldingen bij Michaël College

In het Zaanse voortgezet onderwijs is het Pascal College de ‘koploper’ bij het verzuim door leerkrachten over 2014. Meer dan 7% van de lesdagen op deze vmbo/havo/vwo-school (inclusief PacalZuid en de vestiging aan de Provincialeweg) werd verzuimd. Bij vergelijkbare scholen was dat 5%.

Het minste verzuim was er op het St. Michaël College. Bij deze havo/vwo-school lag het verzuim op 3,5% – gemiddeld was het voor dit soort scholen 4,2%.

Bij Scholengroep Zaandam (Zaanlands Lyceum, Compaen Zuiderzee en Nieuwendam – vmbo/havo/vwo) lag het verzuim op 5%, dat is hoger dan gemiddeld. Bij Scholengroep Krommenie (Bertrand Russell & Saendelverlaan – vmbo/havo/vwo) was het verzuim 4.1% – lager dan het gemiddelde van 5%.

Bij het Saenredam College werd ook 5% verzuimd, vergeleken met andere vmbo-scholen was dat laag.

Een hoog verzuimpercentage wijst volgens op:

“veelal op langdurig verzuim. Van degenen die zich in het voortgezet onderwijs ziekmelden, is ongeveer drie kwart na 5 dagen weer aan het werk. Gemiddeld wordt 80% van het verzuimpercentage bepaald door personen die 30 dagen of langer ziek zijn. De oorzaak van langdurig verzuim ligt meestal in de arbeidsomstandigheden. In het onderwijs is werkdruk een van de belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim.”

Ziekmeldingen
Behalve het verzuim-percentage berekende de Verzuimbenchmark-VO ook het aantal keren dat werknemers zich gemiddeld ziek melden. Bij het St. Michael lag dat op 1,13, bij het Saenredam op 2,09. Het Michael scoorde als enige school beter dan gemiddeld.

Bij vmbo-scholen ligt het aantal meldingen overigens sowieso boven dat van havo/vwo-scholen.

verzuim 2014

Veel meldingen wijzen volgens de inspectie:

“op een cultuur waarin verzuimen mag. Denkbaar zijn verder problemen met de motivatie van medewerkers en de cohesie tussen medewerkers binnen de organisatie; men houdt weinig of geen rekening met de consequenties die de ziekmelding met zich meebrengt voor het werk en de collega’s. Maar er kan ook sprake zijn van een hoge verzuimbehoefte. Dit kan wijzen in de richting van problemen in de arbeidsomstandigheden. Om vol te kunnen houden moeten medewerkers regelmatig verzuimen.”

 

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *