Michaël College klaar voor ‘container-lessen’

Bij het St. Michaël College in Zaandam zijn de ’tijdelijke’ lokalen gearriveerd waarin leerlingen de komende tijd les zullen krijgen. Dat zou best eens lang kunnen duren. De renovatie is zo ingrijpend dat er tijdelijke huisvesting voor vier jaar gezocht wordt. Die renovatie is al eens uitgesteld omdat de aannemer failliet ging. Bovendien wordt de ingreep fors duurder dan verwacht. […]

» Lees meer

Elsevier ‘de beste scholen’: Michael College winnaar in Noord-Holland

Het St. Michael-college in Zaandam is volgens het ‘Beste-Scholen’-onderzoek van Elsevier, samen met het Goois Lyceum in Hilversum, de beste Havo-school van Noord-Holland. Scholen kunnen de beoordeling super, goed, voldoende of onvoldoende krijgen, het St. Michael-college zat in de categorie ‘goed’. De scholen zijn door Elsevier beoordeeld op de ‘onderwijspositie’ van leerlingen (vergeleken met het advies van de basisschool), de […]

» Lees meer

Op weg naar het Lagerhoissie? Debatteren aan de Zaan

Toen wij nog een jong Orkaantje waren, kregen wij geen les in het voeren van discussies. Tegenwoordig lijkt elke zichzelf respecterende school in de Zaanstreek het debatteren tot een kunst te hebben verheven en als les aan te bieden.  We waren getuige van staaltjes hogeschool-debatteren van het Bertrand Russel, het Zaanlands Lyceum, het Michael College en het Pascal College.   […]

» Lees meer

Minste verzuim en ziekmeldingen bij Michaël College

In het Zaanse voortgezet onderwijs is het Pascal College de ‘koploper’ bij het verzuim door leerkrachten over 2014. Meer dan 7% van de lesdagen op deze vmbo/havo/vwo-school (inclusief PacalZuid en de vestiging aan de Provincialeweg) werd verzuimd. Bij vergelijkbare scholen was dat 5%. Het minste verzuim was er op het St. Michaël College. Bij deze havo/vwo-school lag het verzuim op 3,5% […]

» Lees meer

24 juni: tweede Zaanse stadsexpeditie

Op woensdag 24 juni wordt de tweede Zaanse Stadexpeditie georganiseerd. Een zoek-en-vindt-tocht naar Zaans maatschappelijk initiatief. Er mag slechts een ‘select gezelschap’ mee (maximaal 50 mensen), maar De Orkaan vond de uitnodiging op de website van de gemeente en deelt het toch maar even met haar actieve volgers.. die mogen sowieso mee… Om 12.30 vertrekt de expeditie op de fiets […]

» Lees meer

Platform AandeZaan inspireert Zaankanters tot daden

De presentatie van Simone Ronchetti stond maandag model voor de ontwikkelingen van Platform Aan de Zaan. Anderhalf jaar geleden vertelde ze over het vergeten stukje Zaandam tussen Zaan en Zuiddijk, waar nooit wat gebeurt. Nu kijkt ze met een hele groep enthousiaste buurtgenoten terug op een aantal geslaagde activiteiten waardoor de buurt weer is gaan leven. En ze gaan door. […]

» Lees meer