Orkaan-Opinie: Sinds half oktober mag de Turkse Arbeiders Vereniging uit Turkije in Nederland (DIDF) geen bijeenkomsten in De Poelenburcht organiseren. Het politieke karakter zou onrust veroorzaken.

Eerder schreef De Orkaan over de strijd tussen DIDF, het Bewonersbedrijf en de gemeente en over het nogal curieuze terugkeer-contract dat DIDF kreeg voorgeschoteld. DIDF’s Murat Şekercan reageert in deze bijdrage op de controverse.

De Rubriek Orkaan-opinie bevat bijdragen van lezers van De Orkaan.

De lange arm van Erdoğan strekt zich uit tot de Poelenburcht!

DIDF (Turkse Arbeiders Vereniging uit Turkije in Nederland) is opgericht om de emancipatie en participatie van de migranten uit Turkije actief te bevorderen. En dat doen we al ruim 32 jaar met succes.

Screen Shot 2014-11-27 at 06.48.55Sinds 18 oktober zijn we echter niet meer welkom in het Buurtcentrum de Poelenburcht omdat we op 15 oktober hadden gedemonstreerd in solidariteit met Kobani. Tijdens de demonstratie werd ook de politiek van de Turkse president Erdoğan rond het verzet in het Syrische plaats Kobani aan de kaak gesteld. Heel snel bleek dat die kritiek bepaald niet in dank werd genomen door de pro – Erdoğan aanhangers en het bestuur van BewonersBedrijf. Kritiek op Erdogan is simpelweg verboden in de Poelenburcht.

Wij hebben ons beroepen op het recht van vergaderen, op het recht te demonstreren, op de vrijheid van meningsuiting. Het hielp niks. De wethouder en college proberen dit probleem doelbewust te reduceren tot een conflict tussen DIDF en BewonersBedrijf. Terwijl iedereen in dit land het recht heeft om zijn/haar mening te uiten en demonstraties te houden. Men had ons de toegang tot het Buurtcentrum niet mogen weigeren.

Intimidatie en geweld zijn bekende karaktereigenschappen van Erdoğan.

Wat zegt dit alles over Erdoğan’s invloed buiten Turkije in Nederland?

Hoeveel macht heeft hij op de bepaalde politieke partijen in Nederland? En hoe blijkt dat in de praktijk? Erdoğan’s aanhang in Nederland en Zaanstad is groot en goed georganiseer, onder andere in moskeeën, de stichting Milli Görüş en allerlei andere stichtingen. En daarnaast kan hij rekenen op de steun van bepaalde Nederlandse politieke partijen die zijn achterban weer als een  “Stemvee” mogen gebruiken bij de verkiezingen voor eigen gewin. Win-Win situatie, toch?

Dit is naar onze mening DE reden waarom het college – partijen in Zaandam niet durven op te treden tegen een buurtcentrum die een democratische vereniging als DIDF uitsluit in opdracht van duistere krachten uit Turkije in Nederland.

DIDF buigt voor niemand, zeker niet voor de lange arm van Erdoğan.
Het gaat hier om een zeer principiële kwestie en in die zin zullen we actie blijven voeren tot we zonder beperkingen terug kunnen keren naar de Poelenburcht.

Gelukkig beseffen steeds meer Nederlanders dat je dit probleem niet kan reduceren tot een Turkse politiek in het Buurtcentrum de Poelenburcht. Het gaat hier om het vrije woord. Het vrije woord is een van de belangrijkste voorwaarde voor een democratische samenleving.

We gaan door!