Het klachtenbureau van De Orkaan ontving de laatste dagen diverse berichten over stankoverlast. Net nu de storm rond de brom is gaan liggen.

Vanuit de kolenoverslag van het Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) in de Port of Amsterdam drijven smerige luchten richting de Zaanstreek. Eén van de klagers meldt: 

‘Zelf wonen wij aan de Westzanerdijk en ’s nachts moesten de ramen gesloten worden om de stank buiten te houden.’ 

De stank is een bekend probleem bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. En is uiteindelijk terug te voeren op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Begin september meldden zij op hun site: 

‘Door de oorlog in Oekraïne worden er geen kolen meer uit Rusland gehaald, maar uit Cuba. Deze Cubaanse kolen zijn anders van samenstelling. Ze bevatten meer vocht en zijn daardoor gevoeliger voor broei.’ 

Maar dit verklaart de recente opleving van het aantal klachten niet. We belden met de OBA om te vragen of er iets veranderd is. Een medewerker vertelt: 

‘We hebben nu Colombiaanse kolen en kolen uit Zuid-Afrika. Daar zit meer vocht in en dat veroorzaakt meer broei. We doen er alles aan om dat te voorkomen, maar het is een moeilijk product. We proberen zoveel mogelijk het zuurstof eruit te halen.’

Een oplossing is er voorlopig niet. Maar ook de OBA zelf zit er niet op te wachten: 

‘Er is productverlies doordat de boel verast. We werken er keihard aan en proberen het zo snel mogelijk op te lossen.’