Najaarsgolf corona nog niet zichtbaar in Zaanse cijfers…

Op 4 maart 2020 werd de eerste Zaanse coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen, op 23 maart 2020 werd het eerste officiële Zaanse sterfgeval gemeld. Corona had de Zaanstreek bereikt.

Door nieuwe mutaties van het Omikron-virus werd gevreesd dat het aantal besmettingen weer toe zou nemen. Tot dusver blijft de nieuwe golf uit. Het RIVM waarschuwde afgelopen week wel dat het aantal besmettingen weer toenam.

In de Zaanstreek (180.000 inwoners) werden tot dusver zo’n 85.500 positieve testen afgenomen, kwamen 1.270 streekgenoten in het ziekenhuis terecht en overleden minstens 268 mensen aan corona.

Overleden

De drie corona-golven zijn het best zichtbaar bij de overlijdensgevallen. De eerste golf was kort maar hevig (56 doden) en doofde snel uit zodat de zomer van 2020 relatief ‘normaal’ was. In september 2020 kwam de tweede – en meest dodelijke – golf op, die duurde tot de zomer van 2021. Ondanks dat ziekenhuizen beter op de patiënten waren voorbereid, eiste deze golf ruim 160 doden. De laatste golf, vanaf augustus 2021, kostte aanzienlijk minder levens in de Zaanstreek (49). Tijdens deze golf zorgde ook de vaccinatiegraad (inclusief boosters) voor minder dodelijke corona-gevallen. Het aantal sterfgevallen blijft overigens laag, in mei, juni als juli van dit jaar overleden twee inwoners van Zaanstad aan corona. In augustus ging het om vier sterfgevallen in Zaanstad, in september was dat er één.

Sinds maart 2020 overleden 268 streekgenoten aan corona volgens de cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen is in feite hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert). Het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

Ziekenhuisopnames

In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie 1.269 Zaankanters in het ziekenhuis terecht gekomen met corona. De eerst golf duurde kort, de tweede en derde gingen in elkaar over. Ook hier is te zien dat de tweede golf de hevigste was.

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt licht toe te nemen, na een dieptepunt in mei van dit jaar (10 opnames) was het in juni en juli (23) al ruim tweemaal zo hoog. In augustus nam het af tot 11. In september nam het licht toe met 16 opnames.

Besmettingen

De grafiek van de positieve testen (ruim 85.500 in totaal) laat een heel ander beeld zien. Laag in het begin toen er nauwelijks getest werd en extreem hoog tijdens de laatste golf. Hier nemen ook de positieve testen weer toe in juni en juli, in augustus en september neemt het weer af.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen. In 2022 wordt er vooral gebruik gemaakt van thuistesten, en die zitten niet in de cijfers.

In Zaanstad is het vaccinatieniveau het laagst.

Data: RIVM; grafieken: De Orkaan. Foto: boosterprikken.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *