Niet minder dan 895 mensen brachten hun stem uit voor één van de drie plannen die voor de oude vuilnisbelt in Westerwatering, oftewel de Belt, zijn gemaakt. Het plan ‘Natuur’ won met 496 (56 procent) van de stemmen.

Als dat plan wordt uitgevoerd wordt het pad op de Belt verbreed en voorzien van bijenlinten (bijvriendelijke beplanting van ‘verwilderingsbloembollen’) en kruidenvegetatie of bijenhotels. Er komen meerstammige heesters die maximaal 4 meter hoog worden. Aan de kant van Hobo komt een afgezet gebied, “met varkentjes voor bestrijding Japanse Duizendknoop”.

De top wordt omgeven door een ’takkenril’ en daarbinnen komen zitplekjes van molenstenen en vakken met bloemen om te plukken. Ook worden er inheemse kruiden geplant. Op de top komt een verhoging om uit te kijken met een molenkap met één wiek. Die wordt 10 meter hoog. Je mag wel gewoon op het gras lopen op de Belt.

De optie ‘Recreatie’ werd tweede met 298 stemmen (34 procent). Slechts 10 procent (91 stemmen) koos voor ‘Sporten’.

Door Piet Bakker, bron: Belt-website, eerder nieuws op De Orkaan, foto boven (Belt vanuit Regiocollege) is van Remi Kerkhoven, onder (Belt vanaf Westerwindpad) is gemaakt door Piet Bakker.