Weer gaat in Krommenie een buurt langdurig op de schop voor de herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van de riolering en verouderde onderdelen zoals de bestrating, openbare verlichting (wordt LED) en het groen.

Het betreft de oostkant van de Jupiterstraat vanaf de kruising met de Rosariumlaan, Leoniden, Neptunuslaan en Plutostraat. De Grote en de Kleine Beer zijn later aan de beurt.

De voorbereidingen beginnen op 4 maart in de Neptunuslaan. De werkzaamheden, die in fasen worden uitgevoerd, duren naar verwachting tot april volgend jaar. De aannemer (Schot Infra) houdt de bewoners op de hoogte van de voortgang en de omleidingen. Op Facebook is enig gesputter te lezen over de planning. Over het vooruitzicht van meer overlast voor het verkeer door het samenvallen met de herinrichting van de Noorder- en de Zuiderhoofdstraat. Had de gemeente niet kunnen wachten totdat die werkzaamheden klaar zijn?

Gewijzigde busroute

Als gevolg van de werkzaamheden volgt de bus een andere route. Er zijn tijdelijke bushaltes gemaakt op de Rosariumlaan ter hoogte van de Burgemeester van der Wartstraat 17, tussen de rotonde en buurtcentrum de Pelikaan en aan de noord- en zuidzijde van de rotonde met de Zilverschoonlaan/Rosariumpark.

Er komen tijdelijke parkeerplaatsen bij de Leoniden en in de Neptunuslaan.

Uit de reactie van de gemeente op de 28 vragen en reacties van buurtbewoners blijkt dat er weliswaar 62 bomen moeten worden gekapt, omdat ze aan het einde van hun latijn zijn of een gevaar vormen voor kabels en leidingen, maar dat de gemeente meer bomen gaat planten dan rooien. De gemeente staat open voor initiatieven van de buurt voor groenadoptie.

Te hard rijden

Problemen die veel bewoners signaleren betreffen te hard rijden en parkeeroverlast bij de school. Het nieuwe wegprofiel van de Neptunuslaan voorziet in fietsstroken, waardoor de rijbaan visueel wordt versmald. ‘Het profiel is breed genoeg zodat (tegemoetkomend) verkeer elkaar veilig kan passeren. De klinkerverharding nodigt minder uit om snel te rijden dan bij asfalt.’ De gemeente belooft om na de oplevering van het werk extra handhaving in te zetten. Zij neemt contact op met de school over het onwenselijke parkeergedrag en zal de aandacht vestigen op speciale programma’s die kunnen helpen deze problemen op te lossen.

Volgens de brief aan de buurtbewoners wordt er ook gewerkt aan de verkeerslichten op de hoek van de Jupiterstraat/Rosariumlaan. Informatie volgt…

Door: Jaap de Jong