Het huidige parkeerbeleid past volgens gemeente Zaanstad niet meer bij hoe we nu met parkeren willen omgaan. Zaanstad groeit naar 200.000 inwoners en er moet slim worden omgegaan met de ruimte die we hebben. Vandaag is een nieuw concept parkeerbeleid openbaar gemaakt. En daar mag iedereen die dat wil tot 23 april op reageren.

Het parkeerbeleid gaat over auto’s en fietsen en is voor de hele gemeente. Dus niet voor specifieke (bouw)situaties. Zaanstad is in het in 2021 vastgestelde Zaans Mobiliteitsplan onderverdeeld in verschillende zones. Onderstaande kaart brengt deze zones in beeld.

De A+ en A zijn de centrumgebieden, zowel in Zaandam (A+) als in de andere kernen (A). Voor de A+ en A-zones wordt parkeerregulering ingevoerd. In zone A+ is het grootste gedeelte al gereguleerd (betaald parkeren). Voor het niet gereguleerde gedeelte in zone A+ wordt in 2024 betaald parkeren ingevoerd. In deze zones is het vanuit verblijfskwaliteit wenselijk dat fietsparkeerplaatsen zo veel mogelijk worden ondergebracht in inpandige stallingen.

De B+ en B zijn de zones stedelijk wonen en werken met vooral kleinere winkelcentra en bedrijven. De gemeente wil in het B-plus gebied alleen gereguleerd parkeren invoeren in het kader van bereikbaarheid en leefbaarheid. Parkeren is op termijn (stap voor stap) in de B-plus zone gereguleerd. In de B+ en B-zones zijn fietsenrekken bij voorkeur overdekt en worden er bijvoorbeeld fietskluizen (al dan niet tegen betaling) geplaatst.

De C zone is het buiten stedelijk woon- en werkgebied. Parkeren is hier niet gereguleerd. In linten en kleine kernen is het aanbieden van goed openbaar vervoer lastig, maar de gemeente blijft er naar streven dat er in ieder geval een vorm van openbaar vervoer beschikbaar is. In deze gebieden heeft de fiets een minder prominente rol, wat betekent dat in dit gebied minder fietsvoorzieningen gerealiseerd hoeven te worden.

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de parkeernormen? De volledige concept Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren vind je hier. Het stuk ligt ook ter inzage op het Stadhuis, in het Gemeentearchief en bij bibliotheek De Bieb in Zaandam en Krommenie.

Inloopbijeenkomsten

In april worden er 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst is op woensdag 3 april van 19.00 – 21.30 uur in buurthuis Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35 in Zaandam. De tweede bijeenkomst is op woensdag 10 april van 19.00 – 21.30 uur in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 in Assendelft

Het is de verwachting dat de besluitvorming en vaststelling in de Raad in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt.

Hoeveel auto’s zijn er eigenlijk in Zaanstad?

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: Gemeente Zaanstad, Foto: Orkaan Archief