Nieuwbouw aan de Zaanse Schans?

Zaanstad onderzoekt op op het uiterste puntje van de Kalverringdijk, aan het eind van de Zaanse Schans – ook wel bekend als het Jacob Visterrein – 10 nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden.

Op dit terrein stond vroeger een verffabriek. In 2007 is al een aanvraag voor nieuwbouw gedaan.

Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan ‘Zaanse Schans en omgeving’ moet er een procedure gestart worden om het bestemmingsplan te wijzigen.

UIt de brief van de gemeente:

“De eigenaar heeft de locatie in 1981 gekocht. In 1989 start hij het overleg met de gemeente Zaanstad over de sloop van het oude, uitgebrande fabriekscomplex en de ontwikkeling van een woningbouwplan. In 1990 geeft de gemeente aan dat zij positief staat tegenover een woningbouwplan, er wordt een sloopvergunning verleend (…) Vervolgens laat de eigenaar de bodem van het terrein saneren. In 1995 wordt een aanvraag bouwvergunning gedaan voor de bouw van 14 woningen. In 1997 wordt daarvoor een verklaring van geen bezwaar gevraagd bij GS. In 1998 besluit GS om de verklaring van geen bezwaar niet af te geven. Er ontstaat een impasse. Zaanstad dringt er bij de provincie op aan om mee te werken aan het bouwplan onder verwijzing naar een bestuurlijke toezegging van een gedeputeerde. In 2003 leidt dit tot een nieuw bouwinitiatief. De provincie Noord-Holland heeft dan de rode contour’ in het streekplan verruimd en buitenom de locatie van Jacob Vis gelegd, zodat er provinciaal gezien geen beletselen meer zijn voor woningbouw op deze plek. Op 11 juni 2007 is een aanvraag bouwvergunning eerste fase ingediend.”

Daarna moesten er nog externe adviezen worden ingewonnen. ” Al met al heeft het hele traject veel tijd in beslag genomen.” meldt de gemeente met gevoel voor understatement.

Op de bovenste foto (Google Streetview) het terrein waar het om gaat, naast molen De Hen, en grenzend aan de gemeente Wormerland (waar al het bouwverkeer over de smalle dijk zal moeten). Daaronder het boven- en zijaanzicht van het plan. Op de onderste foto (Google Maps) een beeld uit de lucht van de lokatie.