Nieuwbouw De Werf blijft op oude plek

De bezwaren van de buren van de nieuwbouw van basisschool De Werf zijn door de gemeente terzijde geschoven. De school wordt op de oude plek gebouwd en niet – zoals omwonenden dat wilden – een stukje gedraaid.

In oktober 2014 is een vergunning verleend voor de nieuwbouw van de school en een kinderdagverblijf. Het nieuwe gebouw is ter vervanging van het huidige gebouw op dezelfde locatie.

Tegen de vergunningen is bezwaar gemaakt door omwonenden. De gemeente: “Op advies van de externe hoor- en adviescommissie, heeft het college de bezwaren van de omwonenden ongegrond verklaard. Ingewonnen juridisch advies over de procedure voor de bouw en de reacties van onder andere de bezwaarmakers hierop, gaven geen aanleiding deze procedure te wijzigen.”

Reguliere procedure
De gemeente heeft de “reguliere procedure” gebruikt. Die procedure moet gevolgd worden aldus de gemeente omdat

“het gaat om een uitbreiding van een hoofdgebouw. De wetgever heeft hiermee de bedoeling dit soort procedures te vereenvoudigen. Er is sprake van een uitbreiding als het hoofdgebouw voor het grootste deel binnen het bestaande bouwvlak in het bestemmingsplan wordt gebouwd. Daarbij mogen het hoofdgebouw en de uitbreiding gelijktijdig worden gebouwd. Na bestudering van de verschillende adviezen en vergelijking met andere bouwplannen in de stad, is het standpunt van het college dat in dit geval de reguliere procedure de juiste is.”

Het volgen van deze ‘reguliere’ procedure heeft er echter bij de Toermalijn toe geleid dat de gemeente op de vingers is getikt. Eind mei 2015 werden de bezwaren al afgewezen, door het extra advies vanwege de procedure met de Toermalijn, heeft het tot nu geduurd voordat het definitieve oordeel is geveld.

Inkijk
De Werf is tussen 1959 en 1974 in verschillende fasen gebouwd, de school biedt onderdak aan ruim 300 kinderen terwijl het maar bedoeld is voor 235. De geplande nieuwbouw wordt hoger dan de oude school (8 tot 11 meter). De bewoners van de Koperslagerstraat en de Lagedijk vrezen inkijk en minder zon op hun erf. Ook wordt het drukker in hun straat omdat er kinderopvang tot 19:00 komt. Daarom wilden ze de geplande nieuwbouw zo gedraaid hebben dat er minder overlast zou zijn.

De gemeente erkende de problemen maar stelde in mei 2014 dat herziening van de plannen vertraging op zou gaan leveren. Eind 2014 zou de bouw moeten beginnen, eind 2015 had het klaar moeten zijn.

Hieronder de originele plannen (klik voor vergroting).

Nieuwbouw_de_werf

Lees hier het hele De Werf-dossier.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Frits Krom

    Ik zou graag het werfdossier gelezen hebben, maar als ik op de tekst klik, die me die inkijk belooft, verschijnt er geen lijntje onder, dus heb ik niets. Jammer!

  • De Orkaan

    @Frits
    De eerste link levert een link (rode tekst onder ‘Inkijk’) naar de eerste bezwaren op (pdf-file), de twee naar de plannen en de derde naar de verzamelpagina van Zaanstad met documenten over de Werf. De onderste link is aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *