Nieuwe corona-golf blijft uit…

Op 4 maart 2020 werd de eerste Zaanse coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen, op 23 maart 2020 werd het eerste officiële Zaanse sterfgeval gemeld. Corona had de Zaanstreek bereikt.

Door nieuwe mutaties van het Omikron-virus werd gevreesd dat het aantal besmettingen weer toe zou nemen. Tot dusver blijft de nieuwe golf uit.

In de Zaanstreek (180.000 inwoners) werden tot dusver zo’n 85.500 positieve testen afgenomen, kwamen ruim 1.200 streekgenoten in het ziekenhuis terecht en overleden minstens 260 mensen aan corona.

Overleden

De drie corona-golven zijn het best zichtbaar bij de overlijdensgevallen. De eerste golf was kort maar hevig (56 doden), en doofde snel uit zodat de zomer van 2020 relatief ‘normaal’ was. In september 2020 kwam de tweede – en meest dodelijke – golf op, die duurde tot de zomer van 2021. Ondanks dat ziekenhuizen beter op de patiënten waren voorbereid, eiste deze golf ruim 160 doden. De laatste golf, vanaf augustus 2021, kostte aanzienlijk minder levens in de Zaanstreek (43). Tijdens deze golf zorgde ook de vaccinatiegraad (inclusief boosters) voor minder dodelijke corona-gevallen. Het aantal sterfgevallen blijft overigens laag, in zowel mei, juni als juli van dit jaar overleden twee inwoners van Zaanstad aan corona.

Sinds maart 2020 overleden 262 streekgenoten aan corona volgens de cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen is in feite hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert). Het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

Ziekenhuisopnames

In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie 1.241 Zaankanters in het ziekenhuis terecht gekomen met corona. De eerst golf duurde kort, de tweede en derde gingen in elkaar over. Ook hier is te zien dat de tweede golf de ernstige was.

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt licht toe te nemen, na een dieptepunt in mei van dit jaar (10 opnames) was het in de afgelopen maand al ruim tweemaal zo hoog (23).

Besmettingen

De grafiek van de positieve testen (ruim 81.500 in totaal) laat een heel ander beeld zien. Laag in het begin toen er nauwelijks getest werd en extreem hoog tijdens de laatste golf. Hier nemen ook de positieve testen weer toe in de laatste maanden.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen. In 2022 wordt er vooral gebruik gemaakt van thuistesten, en die zitten niet in de cijfers.

In Zaanstad is het vaccinatieniveau het laagst.

Data: RIVM; grafieken: De Orkaan. Foto: GGD-testlocatie in kerk Koog a/d Zaan (mei 2020, Lysa te Riele).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *