De ondernemers van bedrijvenvereniging Noorderveld/Molletjesveer (BVNM) gaan in het najaar van 2015 een eigen energiebedrijf oprichten om zelf in het energieverbruik te kunnen voorzien.

De ondernemers willen niet afhankelijk zijn van de grillen van de internationale energiemarkt of van leveranciers als Nuon en Essent. ‘Als je dus zelf je energie gaat opwekken én gebruiken, kun je op termijn wél een heel stabiel energiebeleid voeren’, vertelt Ad Knijnenberg, die binnen BVNM in de commissie Samen Duurzaam zit op de site van Zaanbusiness.

De BVNM heeft de ideële Stichting Alliantie Energievoorziening Noordelijk Zaanstad (SAENZ) opgericht. Stichtingsvoorzitter Edwin de Groot:

“SAENZ is de aanjager en denktank van alles wat op het gebied van duurzaamheid mogelijk is. We zitten nu in de inventarisatie. Dit jaar nog zal een professionele organisatie voor ons belangrijke data in kaart brengen als: welke bedrijven zitten hier op Noorderveld/Molletjesveer, wat is hun energieverbruik en wat zijn de piek- en dalmomenten in het verbruik? Maar ook vragen als: waar en hoe sla je opgewekte energie op en hoe krijg je het later weer beschikbaar?”

In 2015 zullen twee studenten in het kader van hun master het project adviseren. Zelf energie opwekken kan via zonnepanelen of PV-systemen. ‘Maar we zijn momenteel ook in gesprek met een Zaanse adviseur, die specialist is op het gebied van biovergassing als brandstof voor het warmtenet’, vertelt Bas van der Made, secretaris van Samen Duurzaam. ‘We praten tevens met de Zaanse Energie Koöperatie. Zij hebben een windmolen. Daar kun je grote vermogens mee leveren.’

Bedrijven kunnen op hun energiekosten besparen. En dat trekt nieuwe bedrijven aan volgens de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers denken al verder dan hun eigen bedrijven- terrein, Edwin de Groot:

“Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst onze energie aan alle bewoners van Zaanstad zouden kunnen leveren? Dan heb je het over een stukje revolutie dat je vanuit de eigen lokale industrie de energievoorziening van een hele gemeente verzorgt. Als ook dát lukt, kunnen we hieruit een businessplan creëren, dat je vervolgens over Nederland kunt uitrollen.”

(foto en informatie van Zaanbusiness)