Supermarktconcern Aldi gaat naar het terrein aan de Dorpsstraat 707 in Assendelft. Daarvoor heeft Zaanstad een omgevingsvergunning verleend. 

Recent is op de grond waar voorheen bouwbedrijf Van der Gragt zat een zorgboerdeij van Van Hollant gebouwd. Daarachter komt de supermarkt.  

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing kunnen binnen zes weken ná 26-01-2023 een bezwaarschrift indienen.

De nieuwe Aldi zal via de Noorderveenweg bereikbaar zijn. De parkeerplaats wordt ingericht op het eigen terrein.