Onderzoek: 30 km Westzijde lastig, maar iets langer kan wel…

De kans op een langere 30-km-zone op de Westzijde is klein geworden na een rapport van onderzoeksbureau Walraad, maar ook is de weg geen echte 50-km-route: “de ideale inrichting voor 30km/u of 50km/u is in de huidige situatie niet haalbaar.”

De straat is te druk om een 30 km-zone te worden: “de intensiteiten van gemotoriseerd verkeer is te hoog.” De 30 km is alleen kansrijk als alle doorgaand verkeer wordt geweerd, en dat is geen optie volgens het onderzoeksbureau.

Een compromis is mogelijk door de zone te verlengen van de Stationsstraat (waar het nu eindigt) tot Klokbaai (plan gemeente) of Parkstraat (het aanvankelijke plan). Verlenging tot Verkade zou geen optie zijn.

Bewoners van de Westzijde hebben hun voorkeur voor 30 km duidelijk gemaakt door massaal affiches achter hun ramen te hangen waarin voor zo’n zone wordt gepleit.

Bij de gemeente zijn vanaf het begin bezwaren tegen zo’n zone geweest. In juli kondigde wethouder Slegers aan het besluit te heroverwegen, het rapport is op 23 oktober naar ‘betrokken partijen’ gezonden voor advies en op 1 november stuurde Slegers het naar de raad. Op 9 november werd het rapport op het openbare deel van Raadsinformatiesysteem gezet.

Hoe druk is het op de Westzijde? Dagelijks rijden volgens Walraad 10.000 motorvoertuigen bij de Van Goghweg op de Westzijde, bij de Stationsstraat zijn dat er 6000, ongeveer 2% (200 à 120) is vrachtwagen. Het wordt nog 1000 motorvoertuigen per etmaal drukker in de komende jaren. 4000 fietsers maken per dag gebruik van de route.

Hoe gevaarlijk is de Westzijde?

“Sinds 2014 zijn er 81 ongevallen geregistreerd, waarvan er 64 uitsluitend materieel schade als gevolg hadden. 17 ongevallen leiden tot gewonden. Het laatste ongeval waarbij een dode te betreuren was, was in 2005.”

Dat zijn volgens de onderzoekers wel relatief veel gewonden, zij wijzen er ook op dat basisscholen en de Fietsersbond om een 30-km-zone vragen. Connexxion is geen voorstander.

Handhaving is een probleem:

“Daarbij moet opgemerkt worden dat politie 30km/u zones niet handhaaft, deze wegen moeten zelf-handhavend zijn ingericht. Bovendien kan de politie snelheden rond de 35 ook niet handhaven als gevolg van de foutmarge van meetapparatuur.”

Op 20 november wordt het rapport tijdens het Wijkoverleg in De Vertoeving, Westzijde 82 in Zaandam besproken, het begint om 19:30. Ook wordt daar de overlast die bedrijven zeggen te ondervinden van de werkzaamheden besproken. Een deel van de ondernemers zou het liefst de pollers op de Beatrixbrug zien verdwijnen.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Erik

  De 20e zal de wethouder Slegers om het gesprek met de stakeholders groep hebben over dit rapport. Helaas gelijk met de avond van wijkoverleg Oud West. Dat komt door de beperkte ruimte in de agenda van de wethouder.

  • De Orkaan

   Zijn de bewoners. winkeliers en bedrijven in Oud-West dan geen ‘stakeholders’? Wie zijn dat dan? En waar is die bijeenkomst? Is die openbaar? Er staat op die datum alleen het wijkoverleg in de agenda.

 • Themx

  Mooi he, 100 op de snelweg in de nacht flitsen voor “verkeersveiligheid” en 115 rijden om vervolgens een boete te ontvangen die gelijkstaat aan een winkeldiefstal, maar 60 door woonwijken niet handhaven onder het mom van verkeersveiligheid omdat je er niet handhaafd en meetapparatuur gebruikt die er niet eens ingezet kan worden. Als je echt verkeersveiligheid nastreeft koop je flitsapparatuur die je juist kan inzetten in woonwijken waar onze kinderen fietsen en spelen.

 • Sonja

  Wat dit rapport vergeet te vermelden is Dat we in de toekomst automatische snelheidsbeinvloeding krijgen. Auto’s rijden dan vanzelf niet harder dan 30. Landelijk wordt de druk om 30 te gaan handhaven steeds groter. Vreemd is ook dat in het rapport niets is terug te vinden van het pleidooi van Veilig Verkeer Nederland.

  • Jaap

   Nou Sonja, automatische snelheidsbeinvloeding is nog heel ver weg hoor.
   Dan is de Westzijde ondertussen al weer een paar keer heringericht.
   Trouwens, wat een wel / niet 30 km gezeur allemaal. Wat zal dat al niet gekost hebben tot nu toe.
   Gewoon 30 van maken, hoe moeilijk kan het zijn ?

 • Jaap

  Kan iemand mij vertellen wat stakeholders zijn ?
  Wat een onzinnig woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *