Onderzoek Busbrug wacht op publicatie

Het onderzoek naar het verkeer tijdens de tijdelijke spitsopenstelling van busbrug De Binding is af. Publicatie kan nog wel enkele weken duren.

Wethouder Addy Verschuren (verkeer, CDA) heeft beloofd “voor het zomer-reces” het rapport aan de gemeenteraad te sturen. Dat reces gaat 22 juli in.

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat die deadline inderdaad gehaald gaat worden: “Voor het zomerreces is voor het zomerreces. Dat begint op 22 juli.”

Dat het stuk nog inhoudelijk in de raad van 20 juli behandeld kan worden, lijkt twijfelachtig. Dan moet het namelijk eerst in het Zaans Beraad van 6 of 13 juli worden besproken.

De metingen van de verkeersdruk in Westerkoog en Westerwatering tijdens de openstelling zijn tijdens de tijdelijke 24-uurs-opening van de busbrug van februari t/m mei verricht.

Wethouder Verschuren zegde de toezending voor de zomer aan de gemeenteraad toe na vragen van Paul Laport (GroenLinks) en Roland van Braam (SP).

De busbrug begint een dossier te worden dat de coalitie waarschijnlijk graag door zou schuiven naar de opvolgers. Er is weinig eer aan te behalen. Openstelling stuit op weerstand (overlast, sluipverkeer, gevaarlijke situaties), afsluiting op soortgelijke gevoelens (zinloos omrijden, milieuvervuiling, problemen met bereikbaarheid).

Maar in het coalitieakkoord 2014-2018 van D66, PvdA, VVD, CDA, CU en ZOG staat duidelijk dat er een onderzoek moet komen (niet dat er een besluit moet vallen):

“Een verkeersbesluit voor het 24/7 openstellen van de busbrug wordt onderzocht, waarbij de verkeerskundige, planologische en milieutechnische belangen worden afgewogen.”

Diverse keren is het besluit al uitgesteld. Het onderzoek dat in het coalitieakkoord werd beloofd, zou aanvankelijk in 2015 plaatsvinden, later werd dat uitgesteld tot 2016 en het heeft dus tot 2017 geduurd voordat het echt werd uitgevoerd. En een onderzoek betekent nog geen concreet ‘verkeersbesluit’.

De voor- en tegenstanders wonen niet alleen in Westerwatering en Westerkoog. In Westzaan is men van mening dat door afsluiting van de busbrug meer sluipverkeer door het dorp komt. Omdat daar ook tellingen worden gedaan, zou ook dat effect kunnen worden vastgesteld.

Foto boven is van de bouw van de busbrug in 1990 (Gemeentearchief).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *