Ontmanteling RTV Zaanstreek kost bijna een ton

Nadat RTV Zaanstreek in februari 2022 haar aanwijzing als publieke lokale media-instelling voor Zaanstad en Wormerland kwijtraakte, is nu ook bekend wat de afbouw van de organisatie heeft gekost: € 97.445.

Daarbij zitten ook een terugbetaling van € 48.159 aan coronasteun aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wegens oneigenlijk gebruik van die subsidie en een ‘vermogenstoets’-boete van € 15.281 van Zaanstad. Beide posten neemt de gemeente voor haar rekening.

In de laatste elf maanden van 2022 toen de omroep geen uitzendingen meer verzorgde, besteedde RTV Zaanstreek € 36.976 aan huisvesting, € 17.529 aan personeel, € 12.751 aan kantoorkosten, € 8.651 aan ‘inkoopkosten’ en ruim € 1.000 aan een auto en de kantine. Totaal gaat dat om € 81.000.

Met de terug te betalen subsidie en de boete erbij wordt dat ruim € 144.000. Maar omdat de Stichting zelf nog € 43.000 in kas had en de inventaris, apparatuur en de auto voor € 3.500 konden worden verkocht, kwam het eindbedrag uit op € 97.445.

Zaanstad had gerekend op € 117.000 dus dat viel nog mee. In de eerste inschattingen was er zelfs sprake van € 150.000 aan geschatte ‘frictiekosten’.

Lees hier ons RTV Zaanstreek-dossier.

Door Piet Bakker, bronnen: raadsinformatiebrief en overzicht frictiekosten Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: laatste uitzending Zaanradio in 2021.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Jaap Meeuwsen

  Tsss..hoe is dit toch mogelijk, meer kan ik er niet van maken.
  Hoe kun je met geld smijten.

 • Koren op de molen om dit weer door de Orkaan te spuien.
  Deze regeling is geschied op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 4:51) waarbij in het geval van een structurele subsidierelatie, in dit geval voor RTVI Zaanstreek van maar liefst zo’n 37 jaar, een organisatie in de gelegenheid wordt gesteld haar bedrijfsvoering af te bouwen.
  In opdracht van de gemeenteraad is begin 2022 met RTVI Zaanstreek onderhandeld over een nette afhandeling tegen zo laag mogelijke kosten. Dit heeft geresulteerd in de toekenning van een vergoeding voor frictiekosten die zo’n € 20.000,- lager uit zijn gekomen dan begroot. Voorwaar dus die grote complimenten voor RTVI Zaanstreek.
  RTVI Zaanstreek blijft ook nog volop actief via haar website rtvzaanstreek.nl, Facebook, Twitter en Instagram, dus ook op dezelfde wijze als DeOrkaan, maar dan zonder subsidie. Maar helaas nog zonder Radio en Televisie.

 • Chris Swartsenburg

  inventaris, apparatuur en auto €3500
  iemand heeft grof geld verdient

  • In samenspraak met Gemeente is de inventaris voor 3.500 aangeboden aan de Orkaan. Die had geen interesse. Logisch, als je toch geen radio en televisie wenst te gaan doen. Helaas zaten er potloden en pennen bij.

 • Cor Meijer

  Wat een zure reactie van RTVI Zaanstreek, accepteer nu gewoon eens de uitspraak die is gedaan. Dat de Orkaan dit nieuws publiceert is niet meer dan hun plicht. Het wordt op een normale manier gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *