Ook vuurwerkverkoop wordt loterij

Net als bij coffeeshops en casino’s worden vergunningen voor de verkoop van vuurwerk in Zaanstad voortaan niet meer voor onbepaalde tijd afgegeven.

Nu zijn er 10 bedrijven waar nu vuurwerk verkocht mag worden. Vergunningen krijgen een looptijd van 10 jaar. Daarna moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Na een uitspraak van de Raad van State is het niet toegestaan vergunningen voor onbepaalde tijd af te geven.

Op het moment dat een vergunning vrijkomt kunnen andere gegadigden inschrijven. Vervolgens volgt een loting door een notaris.

“De notaris trekt bij één tot en met vijf vrijgekomen vergunningen maximaal tien formulieren en bij zes of meer vrijgekomen vergunningen maximaal twintig formulieren.

De eerste op de lijst wordt vervolgens uitgenodigd een vergunningaanvraag in te dienen. Daarna vinden onder meer een intakegesprek, een toetsing aan de criteria uit het beleid en een Bibob-toets plaats.

Als dat niet leidt tot het verlenen van een vergunning wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *