Het gaat niet goed met Oostzaan. Financieel staat de gemeente er beroerd voor en in de toekomst wordt het alleen nog maar erger. Het ziekteverzuim is hoog, het verloop van personeel is groot, de werkdruk ‘enorm’. Externe inhuur om dat op te vangen is ‘zeer duur’ en wordt alleen maar duurder.

Inwoners en ondernemers worden volgens het college op verschillende gebieden ‘niet goed bediend’. Het college schrijft aan de raad dat Oostzaan op een aantal terreinen ‘onder het wettelijk minimumniveau en door de ondergrens van de basisdienstverlening [dreigt] te zakken’. De gemeente loopt ’tegen de grenzen aan van wat de organisatie aan kan’.

Dat gebeurt nu dus al in Oostzaan. En het wordt nog erger. Het rijk gaat extra taken aan de gemeente opleggen, en er dreigt een forse korting op het gemeentefonds. Meer taken voor minder geld bij een nu al krakende gemeente.

‘Zorgelijk’

De OVER-begroting (Oostzaan en Wormerland) is volgens B&W ‘niet toereikend’ om ’te kunnen voldoen aan de wettelijke minimumeisen en om de dienstverlening te kunnen waarborgen’ op een aantal onderwerpen. Er wordt een tekort over 2024 van € 2,2 miljoen verwacht. Onheilspellend voegt het college daaraan toe: ‘Over welke tekorten wij praten voor 2025 en verder is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen’. Wel is zeker dat ‘op middellange en lange termijn onze financiële situatie zorgelijk is’. Personeel is het grootste probleem:

“De grootste knelpunten in de bezetting van de organisatie, bijvoorbeeld vanwege het verloop, de vervanging bij ziekte of voor moeilijk vervulbare functies, worden op dit moment opgelost door externe inhuur. Noodzakelijk, maar ook zeer duur. De kosten stijgen daardoor uit boven de budgetten die wij voor de inzet van personeel hebben. De externe inhuur is nodig om de dienstverlening op een aanvaardbaar niveau te houden. Zonder deze inzet loopt de organisatie vast.”

‘Pijn’

Oostzaan en Wormerland kunnen de aflopende contracten van externen niet verlengen omdat er geen geld voor is. Daarom is OVER naar geld op zoek geweest en heeft € 1,7 miljoen gevonden in het overschot over 2023, de post onvoorzien en de algemene reserves. Het geld wordt ingezet om ‘leegloop van externen tegen te gaan’. Dat is net genoeg om een half jaar lang (tweede en derde kwartaal) de externen te betalen, maar ‘voor het vierde kwartaal moet nog een incidentele oplossing gevonden worden’.

Het reddingsplan lijkt een Mission Impossible, het werkt alleen maar ‘wanneer het lukt om het ziekteverzuim verder terug te dringen, om voor zoveel mogelijk vaste functies ook vaste mensen te werven en wanneer het lukt om het verloop terug te brengen’. (Maar het probleem is natuurlijk nu net dat dat niet lukt.)

Op langere termijn kunnen Oostzaan en Wormerland bezuinigingen (‘besparingen’ aldus B&W van Oostzaan) tegemoet zien die ‘echt pijn gaan doen’: ‘besparen betekent dus pijnlijke keuzes maken.’ Zo’n duurzame begroting maken kost echt ook ‘heel veel ambtelijke capaciteit’ en die gaan Oostzaan en Wormerland zoeken door ‘reguliere werkzaamheden minder intensief uit te voeren’.

Onheilstijding

Het document met deze onheilstijding is vanavond pas aan de raadsagenda voor morgen (donderdag 14 maart) toegevoegd bij het agendapunt over de ‘Bestuurlijke Toekomst van Oostzaan’. Iedereen die dat besluit uit wil stellen is nu door B&W met de neus op de feiten gedrukt: Oostzaan staat aan de rand van de financiële afgrond. Er moet nu een besluit komen, afstel lijkt nu geen optie meer.

Het document maakt veel duidelijk over de financiële problemen van de gemeente. Maar toch blijven er vragen. Hoe duur is precies die externe inhuur (€ 3,4 miljoen per jaar?), en hoe verhoudt zich dat tot de kosten voor regulier personeel? Hoe hoog is het ziekteverzuim eigenlijk? Welke besparingen denkt Oostzaan te gaan doorvoeren? En hoe zit het met Wormerland? Zijn daar soortgelijke problemen?

Lees ook: Zelfstandig blijven lijkt geen optie voor Oostzaan 

De raadsvergadering begint donderdag 14 maart om 19.30 en kan ook online worden gevolgd

Door Piet Bakker. Bronnen: stukken op website Oostzaan. Foto: De Orkaan.