Oostzaan mag sportpark OFC niet sluiten van rechter

Oostzaan mag het sportpark van OFC aan de Twiskeweg niet sluiten.

OFC en de Stichting Sportcomplex Twiskeweg (SST) hebben gevraagd om het bevel tot directe sluiting van het sportcomplex aan de Twiskeweg te schorsen. De rechter ging mee in dit verzoek.

Oostzaan wilde sluiten omdat er gevaar voor de openbare orde en veiligheid zou bestaan. Er zouden aanwijzingen zijn dat geldschieter Marwan K. een deurwaarder die een schuld wilde innen bedreigd zou hebben. Dat kwam bovenop de zeven zaken (handgranaten, beschieting, brandschieting) die door Het Parool aan Marwan K. en/of OFC werden gelinkt. Daarvoor waren er ook al aanslagen gepleegd op de geldschieter die achter de opmars van OFC naar het betaald voetbal zat. In 2003 werd hij veroordeeld voor de handel in illegale CD’s, in 2019 voor witwassen. In die laatste zaak loopt nog hoger beroep. Oostzaan wil alle stukken over de betrokkenheid van K. maar OFC heeft die tot dusver niet geleverd.

Volgens de rechter zijn er “onvoldoende aanwijzingen dat de openbare orde op het sportcomplex zal worden verstoord.”

Lees hier de reactie van burgemeester Meerhof over de verloren rechtszaak en de verdere stappen van Oostzaan bij de OFC-affaire.

Vanmorgen verscheen de uitspraak op rechtspraak.nl:

“Tussen de burgemeester van de gemeente Oostzaan en OFC speelt een langlopende discussie met betrekking tot mogelijke criminele investeringen in OFC en de rol van de voormalig bestuursvoorzitter van Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO).

Op 17 januari 2020 is de burgemeester overgegaan tot spoedsluiting van het sportcomplex voor een periode van vier weken. Aan de sluiting heeft de burgemeester ten grondslag gelegd dat de veiligheid en openbare orde op het complex in het geding is. Zo zijn er een aantal ernstige incidenten geweest in de periode 16 augustus 2018 tot en met 11 september 2019. Personen die in verband staan of hebben gestaan met OFC worden bedreigd en/of in groot gevaar gebracht. Ook is er recente informatie beschikbaar waaruit volgens de burgemeester de conclusie kan worden getrokken dat sprake is van een concreet risico voor de openbare orde en de veiligheid van de sporters. Hierdoor is onmiddellijke sluiting van het sportcomplex noodzakelijk, zo stelt de burgemeester.

OFC en SST stellen dat het er op lijkt dat de burgemeester zijn bevoegdheid tot sluiting voor een ander doel gebruikt dan waar die voor is gegeven. Volgens OFC en SST wil de burgemeester met de sluiting druk uitoefenen op OFC om financiële informatie te verstrekken en om de banden met de voormalig bestuursvoorzitter van STO te verbreken.
Oordeel rechtbank

Kernvraag is of de burgemeester het sportcomplex heeft mogen sluiten. De rechtbank is van oordeel dat de burgemeester tot op heden niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zodanige vrees van verstoring van de openbare orde en veiligheid op het sportcomplex.

De rechtbank vindt daarbij van belang dat de er geen relatie wordt gelegd tussen de door de burgemeester genoemde incidenten en (de veiligheid op) het sportcomplex. Bovendien hebben een aantal van de incidenten geruime tijd geleden plaatsgevonden. Voor zover de burgemeester beschikt over relevante informatie met betrekking tot de openbare orde en veiligheid rond het sportcomplex die hij niet heeft overgelegd in deze procedure, overweegt de voorzieningenrechter dat hij met dergelijke informatie geen rekening kan houden.

De conclusie van de rechtbank is dat de burgemeester niet de onmiddellijke sluiting van het sportcomplex heeft kunnen bevelen, omdat er onvoldoende aanwijzingen bestaan dat de openbare orde op het sportcomplex zal worden verstoord.”

Deel dit artikel:

4 reacties

 • L.Dirksen

  De bal kan weer legaal rollen in ons OFC stadion. Let nu op de derde helft: Het rollen van de koppen van onze bestuurders!

 • Dick Marinus Sr

  Dat wordt rollend koppen,LDTO!

 • L.Dirksen

  Ja, Dick, in het voetbal is alles mogelijk. Mijn kleinzoon traint op balbeheersing op zijn trampoline…..

 • Jan Onrust

  Maandagavond 13 januari 2020 was ik aanwezig op het Gemeentehuis inzake de kwestie rond het verkrijgen van transparantie van OFC omtrent geldstromen binnen de vereniging.
  Unaniem was er door het college van B&W en raadsleden een motie aangenomen dat er voor zaterdag 18 januari 2020 (12.00 uur) transparantie moest zijn over de geldstromen. Kwamen die er niet, dan volgde sluiting van het OFC complex op zaterdag 18 januari om 12.00 uur.
  Tijdens een debat over het gebruik van vuurwerk tijdens oudejaarsavond was er een kleine schorsing en maakte ik van de gelegenheid gebruik een vraag te stellen aan een gemeenteraadslid dhr. Eelco Taams. (hij was toevallig in mijn buurt)
  Op mijn, voor de hand liggende, vraag of sluiting wettelijk toegestaan was antwoordde hij, na een lange pauze, “ik weet het niet”
  Ik was zeer verrast. Hadden 13 raadsleden, 4 wethouders + 1 burgemeester
  hier niet over nagedacht? Goed dat rechters dat weldoen (vrijdag 17 januari 2020)
  Het rollen van koppen, altijd spannend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *