Opinie: “Er is ruimte, ga er anders mee om” 

Goed. We gaan ervan uit dat iedereen het nu wel weet, maar we tikken het voor de zekerheid nog maar een keer: wonen is een grondrecht. Een basisrecht. Maar door gebrek aan regie van de overheid geldt het recht van de sterkste: bijvoorbeeld het recht van de prins met de grootste bril. 

We hebben een nijpend tekort aan woonruimte in Nederland, en dat tekort wordt nog veel groter de komende jaren. 

‘We’ hebben er een potje van gemaakt en de komende generatie mag op de blaren zitten. En dat is een verschrikkelijk lange, pijnlijk, zit als je uitgaat van de ellelange wachtlijsten. 

Toen Yarmo Brugman en Huub Brand zich meldden met een opinie over wonen en leegstand op de redactie waren we een en al oor. Brugman en Brand zijn 21 en 22 jaar oud, en zij behoren tot de gedupeerden. Op blaren zitten daar zijn ze niet van: liever steken ze tijd in het leveren van een bijdrage aan de oplossing. 

Huub woont bij zijn ouders in de Parkstraat. Hij was ooit een van de leerlingen die naar het nieuwe Et Buut zou gaan, maar dat gebeurde nooit. Leerlingen ver, ver, ver na hem zitten nu op de nieuwe school. Nu de oude school leegstaat overwoog hij kraak. Maar gaandeweg zag hij dat er andere opties zijn. Samen met Yarmo maakte hij een rondje Zaandam om te kijken wat er leegstaat. De oogst was rijk. 

We plaatsen hun visie hier. (We hebben met het optekenen geen rekening gehouden met wie wat zei. Geen zinnen dus die starten met ‘Yarmo vult aan’ of ‘Huub beaamt…’. De mannen vertelden samen).


‘Anders kijken naar leegstand’ 

“Het aantal woningen dat Nederland, en ook de Zaanstreek tekortkomt is bizar. De politiek lijkt inmiddels wakker en heeft het over ‘ingrijpende strafmaatregelen’. 

Hoe en bij wie die maatregelen worden toegepast is alleen niet duidelijk, en in strafmaatregelen kun je niet wonen. Op de lange termijn zou leegstandbelasting voor vastgoedbeleggers en een verbod voor woningbouwverenigingen om te verkopen aan beleggers effect kunnen hebben. Maar de nood is nu hoog en het wordt alleen maar hoger nu we ook ruimte willen bieden aan vluchtelingen. 

We zien mogelijkheden die een broodnodige snellere verlichting van de druk kunnen geven. In deze tijd moet je anders kijken naar leegstand en ruimte. Daarin denken we met onze Stichting Leegpandbeheer een rol te kunnen spelen. 

Vooropgesteld, wij hebben een eigenbelang: we willen een plek om te wonen en om een toekomst op te bouwen. We komen beiden uit de Zaanstreek en inmiddels zijn we erachter dat we hier ook graag willen zijn en blijven. Kraken is een mogelijkheid, maar dat brengt een hoop onzekerheid en stress mee. Antikraak zou kunnen, maar momenteel is die markt in handen van bedrijven met een commercieel belang. En dat belang ligt bij de eigenaren van het vastgoed. Niet bij de mensen die snakken naar een woning. Bewoners zijn niet beschermd door enig huurrecht. Klagen over gebrek aan onderhoud, een douche die niet werkt of over onveilige situaties is vaak kansloos. Let wel, we hebben het hier over wettelijk geregelde constructies in Nederland, in de Zaanstreek. 

Van ‘Leegpandbeheer’ hebben we een stichting gemaakt omdat we vinden dat aan het woonrecht niet verdiend zou mogen worden. 

Hiertegenover (de redactie kijkt uit op het Eiland, red.) staat een pand waarin zes mensen wonen, er zouden minsten twintig mensen een ruime plek kunnen krijgen voor een paar jaar, want de inschatting is dat er niet snel gesloopt zal gaan worden. In Wormerveer staat een school leeg waarin in minstens acht lokalen mensen kunnen wonen. Tijdelijk, maar als er goed mee wordt omgegaan op een prettige manier en tegen geringe kosten. Ruimte betekent zoveel voor mensen die zich in een belangrijke fase van hun leven zouden moeten ontwikkelen, op hun bek gaan en zelfstandig leren zijn. De maatschappelijke waarde is onbetaalbaar. 

Je kan inzetten op bouwen, natuurlijk, maar laat intussen al die bruikbare vierkante meters niet onbenut. Winkels, bedrijfspanden, horecaruimten, kantoren, woningen. Bestaande ruimte die niet altijd mag verdwijnen. 

We hebben contact met kunstenaars die willen maken, met mensen die ruimte willen benutten voor maatschappelijke initiatieven: kledingbanken, bingoruimten, ontmoetingsplekken, leugenbanken, maar vooral ook met jongeren die zelfstandig willen wonen. 

Plekken die bruisen en trekken. Daardoor wordt de waarde van het vastgoed verhoogd. Verwaarlozing en ondergebruik verloedert. Dat is voor niemand goed. Geld verdienen kan sociaal zijn.

Concreet? 

Er bestaat ruimte. Wij hebben de handvaardigheid om onderhoud te verzorgen. En daarbij de sociale voelsprieten om een brug te slaan tussen de mensen die een pand willen benutten en de mensen die een plek willen exploiteren. Die twee staan dichter bij elkaar dan ze denken. Samen met de gemeente en de eigenaren van vastgoed kunnen we met gepersonaliseerde plannen komen, waarbij leefbaarheid en het geven van lucht aan de omgeving en de gebruikers voorop staat.


Oproep

Als jij net als Huub, Yarmo en Goos een mening, een strak plan, een visie, inzicht, kronkel, oplossing of slimmigheidje wil delen met de Zaanstreek dan ben je welkom op maandagochtenden tussen 10:00 uur en 11:30 uur. We starten met ons Orkaanspreek(anderhalf)uur vanaf maandag 9 mei. Loop binnen aan de Houthavenkade 5 in Zaandam. De koffie staat klaar (en heel soms is er ook koek. Soms is die koek oud. Dan heeft iemand van de redactie de aangebroken verpakking niet dichtgemaakt).

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Rob Poldner

  Heel interessant en creatief. Bovendien een goeie analyse van de situatie rondom recht op wonen. Dit initiatief verdient steun….

 • Bas Sommeijer

  Leuk, een leugenbank! Krijg je daar gratis een grotere neus van? Misschien is een plastisch chirurg geïnteresseerd om samen te werken?

  • Oliver de Wit

   Je kunt het met de strekking van een opiniestuk oneens zijn — weerleg dat dan met onderbouwde argumenten ipv alleen maar te beledigen.

 • evert hartog

  Met hun stichting ontduiken ze het kapitalisme. Dat is een creatief idee en het laat tevens zien waar de wortel van het kwaad ligt: Bij het kapitalisme.

 • hans van rheenen

  Wàt een initiatief … samen met De Orkaan!

  Ik heb ervaring/tips die bij jullie “opstarten van waarde zouden kunnen zijn:

  1 – Er zijn momenteel al rechters in Nederland, die “het kraken” weer gedogen wanneer er aantoonbaar geen (humane) oplossingen zijn voor woningzoekenden. Hiermee kan de gok van kraken eerder genomen worden, maar dit feit is vooral een stok achter de deur wanneer dwingende noodzaak duidelijk aantoonbaar is.

  2 – Bij veel leegstaande panden is niet duidelijk of de rechtmatige eigenaar op een vergunning en om andere administratieve redenen op de gemeente zit te wachten. Soms ontbreek bij voorbeeld een grondonderzoek, of moet nog aangetoond worden dat de flora en faunawet wel/niet geldt (bijzondere plantje of dieren).

  Het groene huisje in de Vinkenstraat 28, dat onlangs op De Orkaan voorbij kwam als voorbeeld. Dat huisje gaat gerenoveerd worden en staat op jullie lijst. Zet er een rode streep door wanneer dit soort omstandigheden helemaal duidelijk zijn.

  3 – Alleen de panden die de functie “maatschappelijk” hebben zijn op korte termijn geschikt voor broedplaatsen, zakelijk en wonen dus niet. Daarvoor moet een bestemmingsplan gewijzigd worden … dat gaat lang duren in Zaanstad!

  4 – Probeer bij de gemeente een vaste aanspreekpartner te creëren, want de officiële paden zorgen alleen maar voor frustratie. Noem het een ombudsman/vrouw, een functie die nog niet bestaat, in tegendeel in het stadhuis zijn alle deuren op slot!.

  5 – Het witte gebouw op het Zaaneiland wordt in de tekst genoemd. De eigenaar is een woningbouwcorporatie … en daar zijn er meerdere van, die exact weten wat, waarom en hoelang hun pandenleegstaan. Neem contact met ze op.

  6 – Tenslotte: op de St. Catharijnestraat bij de Deka-supermarkt in Zaandam staat een geschikt gebouw leeg. Dit project is deels weliswaar met de functie zakelijk aangegeven, maar er was tot voor kort een ruilmarkt (maatschappelijk) en deels bestaat de functie wonen op de bovenetages. Onlangs stond het “te huur”. De makelaar zou kunnen worden benaderd. Uitermate zéér interessant voor een broedplaats, omdat er tevens woningen ingericht kunnen worden.

  Ik wens jullie veel succes en houd vooral De Orkaan als mentor goed in de gaten.

  • hans van rheenen

   Ongelooflijk, duizenden m2 woonruimte staat leeg!

   Neem contact op met deze Stichting, ze komen graag voorbij om te helpen in individuele gevallen, maar ook structureel, door georganiseerde samenwerking met corporaties, ouderen met een eigen huis en gemeentes.

   https://www.st-soj.nl/

   Ook in bewoonde huizen staat enorm veel m2 woonruimte leeg. Deze Stichting weet er alles van. Zij koppelen jonge mensen met senioren, die wèl een groot eigen huis hebben, maar waarvan de eigen kinderen zijn uitgevlogen.

   Vaak wonen deze senioren alleen maar op de benedenverdieping en staat het huis verder het huis bóven h e l e m a a l leeg! Empty nesten wordt dat genoemd.

   Niet de senioren zijn daaraan de hoofdschuldige, zij weten vaak niet hoe je met het probleem moet omgaan en hebben daarbij betrouwbare hulp nodig, bij voorbeeld bij het opstellen van een huur- of koopcontractcontract of bij het het her-inrichten van de kamers of een extra keuken.

   De Stichting brengt vraag en antwoord bij elkaar.

   Vraag hoe zij (grootschalig) kunnen helpen om al die lege verdiepingen te gaan vullen met starters, die voor (kleine) hulpdiensten of alleen al hun aanwezigheid een zegen voor de eigenaars op leeftijd kunnen zijn. Oudere mensen willen vaak helemaal niet verhuizen en waar naartoe dan überhaupt, voor hèn zijn er óók geen geschikte woningen, die willen de ontwikkelaars gaan bouwen. een tien-jarenplan!

   Oplossingen liggen, zoals deze, vaak om op te rapen al klaar!

 • Jaap de Wit

  Maak een koppeling met social return, zorg dat je een certificering voor leegstandsbeheer krijgt en je bent kandidaat numero 1 voor elke publieke gebouweigenaar.

 • M. de Boer

  En hoeveel ruimtes staan er niet leeg boven winkels, als men heel Zaanstad bekijkt is er nog veel meer ruimte.

 • H. Tonkens

  Heel goed !!!!
  Goed initiatief.
  Ik raad iedereen aan om “Hoe ik toch huisjesmelker werd” van Hans de Geus, over woonarmoede en ongelijkheid, te lezen. Dat probeer ik nu te lezen in de hoop meer te snappen van wat er aan de hand is met grond en wonen in Nederland. Sluit aan bij dit thema.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *