In de slepende zaak rond verdwenen parkeerplekken in nieuwbouwwijk Gouwpark in Zaandam, heeft de gemeente Zaanstad bakzeil gehaald. Volgens de rechter stond de ontwikkelaar in z’n recht toen die minder parkeerplekken aanlegde dan eerder was beloofd. Rob Karst, gemeenteraadslid van D66 in de periode dat de eerste problemen zich voordeden, verwijt Zaanstad te laks te hebben gereageerd. De gemeente dacht dat het wel goed zou komen (totdat het misging). En dit kan bij andere projecten ook gebeuren aldus Karst.


Door Rob Karst

Nog voordat de eerste bewoners in de loop van 2021 in de met veel tam-tam aangekondigde duurzame woonwijk Gouwpark hun nieuwe woningen betrokken was al duidelijk dat er een parkeerprobleem aan zat te komen. Op dat moment was ik gemeenteraadslid en ik ken de casus zeer goed. 

Samen met een collega raadslid hebben wij ons ingezet om de te verwachten problemen proberen voor te zijn. We hebben contact gezocht met een aantal toekomstige bewoners en meermaals met de wethouder en de ambtelijke organisatie overleg gehad over mogelijke oplossingen.

Toekomstige bewoners hebben toen al de noodklok geluid en ingesproken bij de gemeenteraad. Alle lokale media hebben destijds uitvoerig aandacht geschonken aan dit onderwerp.

De gemeente was echter op dat moment van mening dat het wel los zou lopen met de parkeerproblemen en ondernam geen actie. Persoonlijk vond ik dat toen een slechte beslissing.

Het is simpel: De wijk heeft in basis voldoende parkeerplaatsen. De ontwikkelaar (eigenlijk HSB-bouw/Wilma-bouw) heeft bij de vrijstaande huizen 2 parkeerplaatsen op eigen terrein meeverkocht (parkeernorm 1,2). Zo kom je uiteindelijk 30 parkeerplaatsen in de openbare ruimte tekort.

De ontwikkelaar is hier zwaar de fout in gegaan en heeft de hoofdprijs voor de kavels gevangen. Op het stadhuis heeft een ambtenaar de plannen qua parkeerplaatsen doorgerekend. Dat klopte! Nooit heeft iemand op het stadhuis in de gaten gehad dat de ontwikkelaar sneaky een groot aantal van de beschikbare parkeerplaatsen ingetekend had bij de koopwoningen.

Mijn conclusie:
Natuurlijk hebben ambtenaren en wethouder op het stadhuis lopen snurken. Maar dat men er op het stadhuis vanuit kon gaan dat men door de ontwikkelaar (waar Zaanstad vaker zaken mee deed en doet) niet op het verkeerde been gezet zou worden is heel begrijpelijk.

Zaanstad kreeg gelijk bij de Hoor- en Adviescommissie en ook in eerste instantie bij de rechtbank. Rechter nummer 2 besluit opeens anders. De gemeente kan verweten worden dat er niet goed is opgelet.

De ontwikkelaar heeft echter bewust een 30-tal parkeerplaatsen aan de openbare ruimte onttrokken. Uiteindelijk zijn de bewoners hiervan de dupe en is een mooie woonwijk nu al verworden tot een parkeerchaos waar niet meer fatsoenlijk over trottoirs gelopen kan worden en met bewoners die elkaar zuur aankijken.

Geen mooi resultaat!

Een vergelijkbaar scenario met te weinig parkeerplaatsen tekent zich nu af in de Boerenjonkerbuurt en bij de Durghorst in Krommenie. Hier is de gemeente echt aan zet om te zorgen dat de wijken leefbaar blijven. Een ezel stoot zich…

Rob Karst was gemeenteraadslid tijdens de vorige raadsperiode (tot 2022). Hier alles wat De Orkaan over de zaak schreef. Foto: De Orkaan (Gouwpark vanaf de Heemtuin).