Opinie: Zaanstad verantwoordelijk voor vertraging en kosten Kraaien

Al in augustus 2017 werd er door de RUD (Provincie Noord-Holland) gewezen op het feit dat het niet aanvragen van een ontheffing Noordse woelmuis en Waterspitsmuis door Zaanstad niet verstandig is.

Dat er Noordse Woelmuis en/of Waterspitsmuis voorkwam, was evident.

Evident gezien de biotoop, het voorkomen ervan in de gehele Zaanstreek (natte rietlanden/veenweide), en het aanwijzen van Natura 2000 gebied Polder Westzaan voor onder andere de Noordse Woelmuis, welke op slechts 200m van het plangebied ligt!

Door: David Sluis

Men schreef in de ontheffing:

“Gesignaleerde soorten -Wij willen u erop wijzen dat in het bij de aanvraag gevoegde natuurwaardenonderzoek melding wordt gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van de waterspitsmuis (Neomys fodiens) en de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in of in de nabije omgeving van het plangebied. U heeft er echter voor gekozen om voor deze soorten geen ontheffing aan te vragen. Wij wijzen u erop, wellicht ten overvloede, dat wanneer u bij uitvoering van de werkzaamheden verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten dreigt te overtreden, u de werkzaamheden dient stil te leggen en alsnog ontheffing voor deze soorten dient aan te vragen.”

Maar nee, we vragen niks aan. Er was inmiddels in september 2017 onderzoek gedaan door een ecologisch bureau, en zij vingen in geschikt biotoop, met een grote vangstinspanning, slechts drie(!) Veldmuizen. Hiervan zei de gemeente later (in de rechtszaal), dat ze dat ook vreemd vonden. Toch hebben ze verder geen actie ondernomen: het kwam ze goed uit. Waar was de ecoloog van Zaanstad in deze?

Hierop ben ik me met de zaak gaan bemoeien. Ik heb een grote professionele ervaring met zoogdier-onderzoek, met name rondom kleine zoogdieren zoals muizen en spitsmuizen. Al bij mijn eerste verkennende bezoek vond ik vraatsporen, latrines, loopgangen van Noordse Woelmuis (zie foto’s). Hierna zijn wat Noordse Woelmuis-vangsten gedaan, (met heel beperkte middelen) en er zijn uitwerpselen aangeboden voor DNA-analyse. Ook is het een en ander uit oogpunt van objectiviteit voorgelegd aan de Zoogdier vereniging. Allen met dezelfde uitkomst: Noordse Woelmuis! (Na de foto’s gaan we verder)

Latrine

Vraatsporen

Er was door de bewoners een voorlopige voorziening aangevraagd op de afgegeven ontheffing. Dit ging niet alleen over het kleine zoogdieronderzoek, maar ook over het gedane vleermuis onderzoek. We hadden namelijk tientallen boomholten gevonden, potentieel geschikt als verblijfplaats, welke niet waren geïnspecteerd. En dat moet volgens het geldende vleermuisprotocol wel (stap 1 uit het protocol). Ook hier bleef de gemeente volhouden dat het onderzoek deugdelijk was en ondernam niets.

De voorlopige voorziening werd riant aan de bewoners toegekend in 2018. Vervolgens moest onder druk van de Raad er zowel voor de kleine zoogdieren als voor de vleermuizen een second opinion gedaan worden. De uitkomst was stuitend. Er werden 104 kleine zoogdieren gevangen, waaronder 15 Noordse Woelmuizen en ook 2 Waterspitsmuizen. Beide zijn zwaar Europees beschermd. NB: Geen enkele Veldmuis!

In de rechtszaak die volgde werd het eerste ecologisch onderzoek als ‘onvoldoende’ gekwalificeerd, duh! De bewoners kregen dus gelijk, echter, was de second opinion voldoende uitgevoerd waardoor de ontheffing bleef staan.

We waren toen ruim een jaar verder. Wat nu moest gebeuren, was dat de gemeente dus alsnog een ontheffing moest aanvragen voor zowel de Noordse Woelmuis alsmede de Waterspitsmuis bij de Provincie, en dit duurt even. Deze werd in aug 2019 afgegeven. Ruim twee jaar nadat de gemeente zelf had verzuimd om destijds al een vergunning aan te vragen. Dus zijn alle kosten inmiddels gestegen, naar horen zeggen, € 900.000 (negen ton).

Wie zijn schuld is dit? Die van de lastige bewoners? Bewoners die honderden uren moeten vrijmaken om rechtszaken te voeren, advies in te winnen, betrokken inwoners die op kosten gejaagd worden? Ik ben van mening van niet. Als de gemeente zorgvuldig gewerkt had, dan was dit alles niet nodig geweest.

Tot slot nog dit. Uitgerekend het eerste bureau dat zeer slecht onderzoek deed naar kleine zoogdieren en vleermuizen, mag nu het ecologisch toezicht doen bij de werkzaamheden. Een beloning voor onkunde? Dit stinkt!

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Jan Broersma

  De extra kosten van € 900.000 wordt uiteindelijk opgehoest door ons de belasting betalers.

  • Rogier Swagerman

   Gelukkig mogen we als belastingbetaler elke vier jaar de mensen kiezen die dit gaan voor ons regelen.

   900.000 euro voor 17 muizen, ofwel 52.941,18 euro per muis. Er zijn mensen die heel veel geld verdienen aan het beschermen van 17 muizen. Hoe kan dit? Ik ben voor natuur, ook voor hockey trouwens, maar worden we hier als gemeenschap niet opgelicht?

   Voor 9 ton kun je trouwens 7 hockeyvelden aanleggen: https://hockey.nl/artikel/partner/hoe-kies-je-een-kunstgrasveld/.

   Dure hobby die muizen.

   • Jonathan van der Sluis

    Zes miljoen uitgeven aan een hockeyclub van pakweg 700 leden, dat is ook een dure hobby. Zeker als het gaat om een verhuizing over zo’n kleine afstand.

    Niet verhuizen is nog altijd de goedkoopste optie.

    • Rogier Swagerman

     Dat is 8.571 per speler. Dat is veel geld maar nog altijd ruim 6x goedkoper dan 1 muis. Daarbij zijn De Kraaien één van de grootste sportclubs van de Zaanstreek die op en centrale plek kan doorgroeien naar 1200 leden volgens de KNHB. Er is voor voetbalclubs wel meer betaald.

     • P,Hoogkamer

      daar zit rooswijk al helemaal niet op te wachten 1200 leden die gebracht worden met de auto. elke 14 dagen een hockeyfeest aan de rand van een natura 2000 gebied. Kunstgras en geen boom terug ivm blaadjes op het plastic groen.

     • Jonathan van der Sluis

      Die kosten worden niet voor de woelmuizen gemaakt. De compensatie moet toch wel betaald worden, ongeacht of er nu gekapt wordt of volgend jaar. Dat is de verplichting die je aangaat wanneer je een zwaar beschermde diersoort moedwillig verjaagt. De extra kosten voor de vertraging hebben te maken met de vergunningen voor stikstof en wellicht het vernieuwen van de huidige velden. Het door de wethouder genoemde bedrag is niet “voor de muizen”.

     • Rogier Swagerman

      Als ik David Sluis lees dan zijn die 900.000 euro het gevolg van een slechte aanpak van de gemeente met betrekking de dieren die er leven. Dat vind ik een hoop geld en ik vraag mij af of dat niet aan de dure kant is. Waar gaat dat geld heen?

      Als je zoveel geld betaalt dan is de oplossing veel makkelijker; Koop het huidige complex van De Kraaien in de Wijde Wormer en maak daar een natuur gebied van. Voldoende compensatie voor de natuur lijkt mij.

      Iets meer in oplossingen denken en minder in processen en procedures en je wordt vanzelf een beetje gelukkiger. Kunnen we lekker hockeyen en de natuur doen we geen schade. Lijkt mij top. Hoeven die buurtbewoners ook niet nachten lang de juridische ellende door te ploegen. Scheelt ook weer stress.

 • Jonathan van der Sluis

  @Rogier: je moet wel in de gaten houden wat er precies gebeurt. De compensatie is al bepaald, overigens vooralsnog zonder begroting naar ik weet. Maar je kunt niet zomaar het huidige habitat voor de woelmuizen compenseren door het huidige terrein van De Kraaien een natuurgebied te maken. Als jouw televisie kapot gaat, kan ik je ook niet schadeloos stellen door je een extra koelkast te geven. Het ene is niet zo maar inwisselbaar voor het andere.

  De negen ton is het gevolg van de vertraging die het project oploopt doordat de realisatie de omgeving te veel vervuilt. Met stikstof, om precies te zijn. Het wegvallen van de PAS (dat is de laatste tijd redelijk in het nieuws geweest) heeft ook consequenties voor dit project.

  Ik denk graag in oplossingen. In dit geval zou het het meest praktisch zijn om of naar een alternatieve locatie te zoeken, of de hele verhuizing af te blazen. In het laatste geval hoeft er geen cent voor woelmuizen te worden uitgegeven, en het bespaart vier miljoen euro.

  Dat is veel voor een gemeente die moet bezuinigen op jeugdzorg. Er zijn ook genoeg leden van De Kraaien die dat zien zitten: “wat zitten we toch op een prachtige locatie met ruimte voor een derde veld,” schreef één van hen.

  Als je 9 ton al een hoop geld vind, dan is vier miljoen toch een enorm bedrag? Wie wil dat nou niet besparen?

  • Rogier Swagerman

   @Jonathan Dit lijkt mij toch een ander verhaal dan wat David Sluis in zijn artikel stelt. Uit de tekst haal ik dat de vertraging en de kosten daarvan te danken was aan het gepruts van de gemeente en dat dit 900 ton kost. Nu zeg jij dat het te maken heeft met de PAS. Volgens mij kan de gemeente daar niet veel aan doen en is dat een landelijk probleem.

   Wie heeft er nu gelijk? En o jee, hebben we hier te maken van fakenews verspreid door De Orkaan om het Zaanse publieke opinie te manipuleren?

   Ik weet niet of een muis kan vergelijken met een koelkast of een televisie maar het gaat mij een beetje te ver om elk individueel dier te verhuizen maar ik er zal ongetwijfeld ook mooie natuur in de Wijde Wormer zijn. 20 jaar geleden was de Fortuinweg nog gewoon een school en nu is het een verwilderd braak liggend terrein. De natuur is redelijk flexibel. De Woelmuis is trouwens gevonden aan de zijkanten van het terrein, grote kans dat hij een paar meter verder een plekje vindt.

   Natuurlijk kun je de verhuizing afblazen maar dan zal het terrein ergens anders voor worden gebruikt want we hebben die ruimte gewoon nodig. Dan komt er waarschijnlijk een flat of zo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *