Begin maart van dit jaar werd het stukje grond naast Hogendijk 96 in Zaandam ‘vrijgemaakt’ van bomen voor de bouw van Zaans Blauw, een appartementencomplex van 7 woningen.

Een omgevingsvergunning voor de bouw was er nog niet maar er mocht gekapt worden omdat er nog een oude vergunning was. Bovendien waren de bomen niet ‘behoudenswaardig’ volgens Zaanstad.

Die omgevingsvergunning was destijds nog in behandeling. Gebouwd wordt er nog niet op het terrein. De buurt is nog steeds niet blij met het plan (te hoog en te dicht op andere bebouwing).

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad (DZ) heeft vragen gesteld aan B&W over de plannen.

Zo wil ze onder meer weten hoe de ernstige verontreiniging van de grond aangepakt gaat worden, waarom Zaanstad heeft toegestaan dat het plan 1,5 meter hoger is dan het bestemmingsplan toestaat, hoe het parkeren geregeld wordt en waarom de gemeente niet gezorgd heeft voor draagvlak bij de bewoners van de buurt. Ook heeft Rot vragen over de precieze plek en omvang.

Buurvrouw Stella Schoen heeft eerder gesteld dat haar een stuk grond ontnomen is waarnaar de gemeente onderzoek zou doen. Rot vraagt of de toezegging klopt.

Buurtbewoners hebben volgens DZ ook last van de woonvoorziening voor jongeren die in 2018 gerealiseerd werd via het splitsen van Hogendijk 98:

“deze voorziening brengt veel (drugs)overlast, onrust en slecht gedrag met zich mee.” Verschillende omwonenden willen verhuizen of zijn al vertrokken. Rot vraagt: “Op welke wijze is destijds vóór de verlening van de vergunning voor de jongerenvoorziening, onderzoek gedaan naar draagvlak, inpasbaarheid en wenselijkheid in dit specifieke gebied?”

Lees hier ons Dossier Zaans Blauw.