Een paar maanden geleden bezochten we Erik Schots de boekbinder in zijn toveratelier in Krommenie. Hij had ons laten weten dat er een nieuwe website zou komen om het werk van kunstschilder Gerrit Jan de Geus zou komen, en daar wilden we alles over weten en een filmpje van maken. 

We kwamen te vroeg en Erik zou erop terugkomen, samen met de andere leden van het bestuur van Stichting Duif en Gerrit Jan de Geus….

Gisteren ontvingen wij mail. Een pasklaar artikel, inclusief film per WeTransfer. We leunen dus graag achterover terwijl jij geniet van het werk dat de stichting leverde: het stuk, het filmpje en de website. We plaatsen het 1:1

Vernieuwde website Gerrit Jan de Geus, kunstschilder in de Zaanstreek

Recent werd een uitgebreide website gelanceerd over het werk en leven van Gerrit Jan de Geus (1908 -1975), kunstschilder. Een van de Zaanse kunstschilders die worden geportretteerd in het overzichtswerk ‘Kunst zonder rugwind, Zaanse schilderkunst van 1600 – 1950’ (J.Heijen e.a., 1999). Een titel die aangeeft dat het voor kunstenaars niet makkelijk was in een industriestreek te gedijen en te overleven.

Gerrit Jan de Geus groeit op in een dorp in de Langedijk, in de kop van Noord-Holland, waar hij al jong begint te tekenen. De mensen, dorpsgezichten en landschappen in zijn omgeving vormen zijn belangrijkste onderwerpen. Hij komt uit een eenvoudig gezin, maar het lukt zijn moeder hem lessen te laten volgen bij de Vlaams-Bergense schilder Arthur Verbeeck, die deel uitmaakt van de Bergense school..

Later bezoekt Gerrit Jan korte tijd de Rijksacademie in Amsterdam en verkeert daar in kunstenaarskringen, maar hij voelt zich niet echt thuis in het stedelijke milieu. Hij vindt zijn grote liefde, Duif Aafjes, in Krommenie en vestigt zich daar. Ze zullen tot hun dood in Krommenie en Krommeniedijk blijven wonen en werken. Het lukt hen in hun onderhoud te voorzien met de verkoop van het werk van Gerrit Jan. Soms dankzij dorpsgenoten en vrienden die werk kopen om het echtpaar te steunen, later met steun van de BKR. Gerrit Jan exposeert regelmatig, in de Zaanstreek, Haarlem en andere Noord Hollandse plaatsen. Hij schildert en tekent zowel portretten als landschappen en andere onderwerpen in zijn omgeving. Zijn vrouw Duif, dorpsgenoten, vrienden en collega-schilders vormen zijn modellen. Hij onderscheidt zich van veel andere Zaanse schilders door zijn expressionistische stijl en felle kleurgebruik.   

Gerrit Jan en Duif vormen een bijzonder echtpaar dat in bohemienstijl leeft. Ze bouwen met hulp van vrienden een atelier op een zeer schilderachtige en idyllische plek aan een plas in Krommeniedijk en gaan daar ook wonen. Het atelier wordt een trefpunt voor kunstenaars en voor mensen die worden aangetrokken door het werk van Gerrit Jan en door de onconventionele levensstijl van het echtpaar. Gerrit Jan woont er tot zijn dood en ook Duif zal er, tussen de schilderijen en de schildersattributen van Gerrit Jan, tot haar overlijden in 2003 blijven wonen. 

Om de aandacht voor het werk van Gerrit Jan levend te houden en het nog in het atelier aanwezige werk veilig te stellen richt Duif een aantal jaren voor haar dood, samen met vrienden, de Stichting ‘Duif en Gerrit Jan de Geus op. De stichting publiceerde de monografie ‘Atelier aan de plas’ (Yvonne Koning en Hester Wandel, 2008) en organiseerde tentoonstellingen maar richt zich sinds kort met name op de website: 

Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door Wil Koning en Erik Schots. Zij stellen zich in het filmpje aan u voor en doen ook een oproep: zij zijn op zoek naar een tekening van Gerit Jan de Geus, misschien hangt die bij u in huis!