Orkaan aan kop bij race om licentie lokale omroep

In de strijd om de licentie voor de lokale omroep voor Zaanstad en Wormerland voor de komende vijf jaar lijken de beste kansen voor De Orkaan.

Een voorstel van D66 dat in ieder geval gesteund wordt door alle coalitiepartijen (PvdA, VVD, ROSA, GL, CDA en CU) en waarin de zendmachtiging naar De Orkaan gaat, zal volgende week in de gemeenteraad van Zaanstad in stemming worden gebracht. En daar lijkt een ruime meerderheid voor te zijn.

De keuze voor de Orkaan werd ingegeven door de ’toekomstgerichte’ plannen en journalistieke slagkracht van dit medium, en omdat De Orkaan voor het door de gemeente gereserveerde subsidiebedrag van € 98.000 een realistische en sluitende begroting had ingediend. Flip Hoedemaeker (D66) stelde dat het niet realistisch was gezien het budget dat RTV met het geld ook nog volwaardige radio en tv zou kunnen maken. Hans Kuijper: “Wij gaan voor De Orkaan omdat die kunnen leveren binnen het afgesproken bedrag.”

Kwaliteit

De journalistieke kwaliteit gaf bij veel partijen de doorslag. Tjeerd Pietersma (PvdA):

“De Orkaan heeft oog voor de toekomst en journalistieke kwaliteit, dat maakt dat wij kiezen voor De Orkaan, de beste keuze op basis van de beschikbare informatie.”

Ahmed Eid (DENK):

“als er niet meer geld beschikbaar is, is er geen andere keuzemogelijkheid, de kwaliteit en toekomstgerichheid kan niet geborgd worden door RTV Zaanstreek.”

Natasja Stroo (GL):

“Onze keuze is gebaseerd op journalistieke kwaliteit en toekomstvisie, dan kunnen niet anders dan kiezen voor De Orkaan.”

Christa Neefjes: “De ChristenUnie kiest voor de toekomst en denk dat De Orkaan de beste keuze is.” Bas Westerhof (CDA): “De journalistieke kwaliteit vinden we vooral bij De Orkaan.”

Onrealistisch

De plannen van RTV Zaanstreek die online nieuws wilde brengen en op radio en tv uit wilde zenden werd door de meeste fracties als onrealistisch gezien. Dat de huidige omroep geen begroting had ingediend was al eerder verkeerd gevallen bij veel raadsleden.

Toch was er ook teleurstelling over het besluit, vooral omdat het betekent dat RTV Zaanstreek zal stoppen. Wethouder Baerveldt (D66) had er ‘pijn in haar buik’ van gekregen. Roland van Braam (SP) vond het ’triest’ dat er geen fusie tot stand was gekomen, Hans Kuijper (ROSA) was ’teleurgesteld’, Tjeerd Pietersma vond het “een treurig bericht voor mensen bij RTV Zaanstreek”, Natasja Stroo (GL) “betreurde het dat de fusieonderhandelingen zijn mislukt”, Christa Neeftjes (CU) vond het ‘jammer en zuur’.

Vrijwel alle partijen drongen er ook op aan er zorg voor te dragen dat vrijwilligers van RTV Zaanstreek ook bij De Orkaan “aan zouden moeten kunnen sluiten” (Roland van Braam). Dat werd onderstreept door Ahmad Eid (DENK) die ervoor pleitte dat vrijwilligers een plek zouden moeten kunnen krijgen, maar ook “dat alle doelgroepen bereikt zouden worden.” Rina Schenk wilde “de overgang zo soepel mogelijk maken.”

Uitstel

De oppositie, met name Harrie van der Laan (POV), Jos Kerkhoven (DZ) en Marianne de Boer (LZ) hadden liever uitstel gezien waarbij B&W op zoek zou moeten gaan naar extra geld waardoor het gemeenschappelijk beleidsplan alsnog uitgevoerd zou kunnen worden. Marianne de Boer voelde zich voor het blok gezet: “Als het binnen € 98.000 moet, is De Orkaan de enige die dat uit kan voeren. Peter van Haasen PVV vond het “een keuze uit één” want

“voor dit bedrag kan je geen radio en tv maken. Wij worden gedwongen voor De Orkaan te kiezen (wat niet wil zeggen dat wij er anders niet voor gekozen zouden hebben).”

Voor het proces hadden ze weinig lof. Die overtuiging werd door meer raadsleden gedeeld.

De meeste raadsleden wilden geen uitstel. Rina Schenk (VVD): “niet verder uitstellen en de Orkaan de zendmachtiging gunnen.” Flip Hoedemaeker: “we moeten de knoop doorhakken”. Ook bij Roland van Braam was het geduld op: “vanaf 2009 wordt al gesproken over de kwaliteit van Zaanradio, zelf inkomsten genereren lukte toen niet en nu nog steeds niet.”

Kerkhoven (DZ) en De Boer (LZ) misten een visie van Zaanstad: wat wil de gemeente eigenlijk met de lokale omroep. Kerkhoven kondigde aan een amendement in te dienen om toch uitstel te bewerkstelligen.

Dat zou dan aanstaande donderdag moeten gebeuren als de raad over het voorstel en amendement gaat stemmen. Daarna moet de gemeente Wormerland, die ook een deel van de subsidie moet geven (€ 10.000) nog besluiten.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Jan Schoen

  Orkaan bovenaan. Dat rijmt.

 • Kees Malingré

  Goede hoop dat er een modern medium komt dat breed zaans nieuws brengt zonder (verzoek)platenprogramma’s en nog meer commercie en sport. De Orkaan mag best een stormpje veroorzaken. Wat mij betreft dus inderdaad “de Orkaan vooraan in de Zaan”.

 • Hennie Mazurel

  Ik vind de Orkaan stukken professioneler, dus ik hoop echt dat de Raad haar subsidie goed besteedt en voor hun kiest.

 • Wendy Kind

  Urgentie is tegenwoordig het modewoord. Als ik moet kiezen dan vind ik De Orkaan urgenter dan RTV Zaanstreek. Want actueler, scherper, inhoudelijker, toegankelijker en goed op de duiding en followups. En dat met anderhalve vrijwilliger (excusez Piet en Merel). Fijn dat volgens dit bericht de inhoud de doorslag geeft (en niet het zeer beperkte budget).
  Hopelijk is er uiteindelijk wel een samenwerking met de RTV’ers te bedenken.

 • Karin Singeling

  Vanavond beslissing? Succes Orkaan!!

 • Ruud Verhallen

  Ik heb begrepen dat de Orkaan vooral online content zal gaan maken, daarmee worden veel mensen die niet zo handig zijn met de computer, (o.a ouderen, en minder begaafden, uitgesloten van lokaal nieuws, jammer… RTVZ was juist voor hen een prima medium..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *