Restaurant Ornina bij het Jagersveld is nog steeds gesloten. De kans dat het restaurant van ondernemer Bas Kurdi nog open gaat, wordt elke dag kleiner.

Zaanstad heeft weliswaar hulp toegezegd en een schadevergoeding beloofd omdat de gemeente niet juist gehandeld heeft bij het intrekken van de vergunning waardoor het restaurant dicht moest, maar Zaanstad is nog niet over de brug gekomen met geld.

Harrie van der Laan van de POV wil meteen na het reces (eind augustus) in gesprek in een openbare rondvraag met B&W. Hij wil weten wat de status is van de gesprekken die nu gaande zijn. Dat er gesprekken zijn, ontleent Van der Laan aan een interview met Bas Kurdi door het NHD waarin de ondernemer twijfelt of de zaak ooit nog open gaat. Zijn schade zou in de tonnen lopen maar de gemeente zou ‘bijna niks’ willen betalen.

Van der Laan: “Ik verzoek u deze rondvraag met voorrang te behandelen aangezien de toezegging van de burgemeester dateert van januari 2021 en er tot op heden geen resultaat is geboekt.” Zijn vragen

 1. Waarom is deze zaak nog steeds niet afgehandeld?
 2. Waarom praat de heer Kurdi met de stadsadvocaat?
 3. Waarom wordt Kurdi niet bijgestaan door een advocaat?
 4. Waarom praat de heer Kurdi niet met de burgemeester? (Kurdi geeft aan de burgemeester 28 december 2020 voor het laatst gesproken te hebben)
 5. Wat is het advies van de stadsadvocaat?
 6. Wat is de rol van het PvdA ombudsteam?
 7. Waarom zit de ombudsman Zaanstad/Amsterdam niet aan tafel?
 8. Wat is de huidige stand van zaken?
 9. Wat heeft u gedaan vanaf het moment dat u de gemeenteraad heeft beloofd deze zaak snel en “moreel” op te lossen?
  (graag een overzicht op datum en acties + gesprekken en gespreksverslagen ruim voor behandeling in Zaanstad Beraad)
 10. Waarom is de gemeenteraad niet tussentijds op de hoogte gebracht?
 11. Hoe hoog zijn de schulden van Kurdi tot aan nu opgelopen?
 12. Wat heeft u gedaan met het advies van de “dwarskijkers”?
 13. Wat is de status van de vergunning?

Lees hier wat De Orkaan eerder schreef over Ornina.