De Amsterdamse afvalverwerker AEB wordt geen onderdeel van de HVC, het afvalbedrijf waarvan Zaanstad en Wormerland aandeelhouder zijn.

De gemeente Amsterdam wil nu het bedrijf in z’n geheel of in delen verkopen. Bij verkoop hoopt ze een extra steun van € 45 miljoen terug te krijgen. Eerder werd er al € 35 miljoen in het noodlijdende AEB gestoken.

Volgens Amsterdam worden er ‘binnenkort’ twee van de vier niet-werkende verbrandingslijnen opnieuw ingeschakeld, en

“er wordt hard gewerkt om later dit jaar ook de overige twee lijnen weer operationeel te krijgen. Daarmee worden de financiële waarde en de gezondheid van het bedrijf vergroot.”

Amsterdam stelt dat het niet is gelukt om tot een werkbare oplossing te komen met HVC:

“De afvalstromen van AEB hebben een andere samenstelling; huishoudelijk afval en bedrijfsafval uit Amsterdam en regiogemeenten vormen slechts een deel van de contractenportefeuille. De verhouding tussen afvalstromen bij AEB past wat het publieke HVC betreft niet bij haar risicoprofiel.”

Als AEB wel door HVC was overgenomen hadden de aandeelhouders van HVC, waaronder Zaanstad en Wormerland daarover moeten meebeslissen. Amsterdam zou mede-aandeelhouder worden waardoor het belang van de Zaanse gemeenten zou teruglopen. Overname hield wel een mogelijk financieel risico in.

In Amsterdam trad eerder wethouder Udo Kock af omdat hij tegen de overname door HVC was en voor verkoop pleitte.


Meta: Dit bericht is gebaseerd op een persbericht van Amsterdam, aangevuld met informatie uit artikelen die we eerder over AEB schreven. De foto komt van de website van Amsterdam.