Padlaan blijft eenrichtingsverkeer

De Padlaan in Krommenie wordt geen tweerichtingsverkeer zoals winkeliers hadden gevraagd. Wel zijn de werkzaamheden aan de Weverstraat uitgesteld tot het voorjaar van 2020.

Winkeliers hadden eerder geklaagd over de verkeerssituatie in het dorp, maar Zaanstad wil “geen (ingrijpende) aanpassing van de verkeerscirculatie in Krommenie”

Winkeliers vreesden opnieuw omzetdaling bij komende werkzaamheden. Winkeliersvereniging DOKA vroeg om de Padlaan tweerichtingsverkeer te maken. Zaanstad gaat in het voorjaar 2020 wel de wegbelijning op de straat aanpassen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, maar tweerichtingsverkeer zit er niet in:

“In de periode dat vanwege de werkzaamheden tijdelijk tweerichtingsverkeer was toegestaan is gebleken dat het krappe wegprofiel in combinatie met de hoge verkeersintensiteit tot onveilige situaties voor fietsers en voetgangers leidt.”

Bewoners van de Vlusch en de Kruisstraat ervaren overlast van het verkeer.Zaanstad wil in 2020 meer ruimte voor fiets en voetganger geven om de overlast van het autoverkeer tijdens de avondspits te verminderen. Asociaal verkeersgedrag wil Zaanstad met ‘gedragsbeïnvloeding’ veranderen (dus niet met handhaving):

“Samen met bewoners, Veilig Verkeer Nederland en politie en justitie willen we ook het hufterige verkeersgedrag in deze straten gaan aanpakken. We denken hierbij vooral aan gedragsbeïnvloeding. Er wordt daarbij ook gekeken naar belonen in plaats van straffen.”

Ook wordt gezocht naar alternatieven voor de verkeersdrempels die volgens bewoners trillingen en geluidsoverlast veroorzaken.

Wethouder Gerard Slegers schrijft in een brief over de situatie in Krommenie dat het in de toekomst nog drukker wordt door bouwplannen als de Eilanden van Hain, Fortuinlaan, Cromosterrein en Vlaar-Klinkenberg. Ook in Wormerveer en in Assendelft wordt gebouwd, en ook dat zorgt voor meer verkeer.

In januari start het overleg over maatregelen voor de Kruisstraat en Vlusch; als het snel kan worden uitgevoerd zal dat in het voorjaar van 2020 gebeuren. In dezelfde maand wordt een bijeenkomst voor bewoners in de omgeving Padlaan georganiseerd en wordt met DOKA overlegd over de herinrichting van Zuider- en Noorderhoofdstraat.

In juli vroeg DOKA opnieuw om uitbreiding van de blauwe zone tot de hele Heiligeweg en een onderzoek naar het gratis toegankelijk maken van de parkeergarage onder de Dekamarkt aan de Heiligeweg. Over deze zaken staat niets in de Raadsinformatiebrief.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *