Er gaan meer treinen rijden tussen Uitgeest en Amsterdam: van 16 naar 24 per uur. Uiterlijk in 2028 rijden er 12 intercity’s per uur door de Zaanstreek (nu 8) en ook nog eens 12 sprinters (nu ook 8). Sprinters gaat ‘spoorboekloos’ rijden waardoor ProRail een extra ‘parkeerplaats’ voor sprinters moet aanleggen.

Er zijn locaties bij Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest gesuggereerd. In Castricum is een actiecomite opgericht dat zich verzet tegen de komst van het opstelterrein vanwege de overlast voor de buurt. Ook de gemeenteraad ging daar in mee.

Begin deze maand hebben de betrokken gemeetes overlegd en zijn tot de conclusie gekomen dat een lokatie bij Uitgeest – ten zuidoosten van de aansluiting N2013-A9 het beste zou zijn. Die lokatie grenst aan de gemeente Zaanstad.

Toen het nieuws over het verzet in november gemeld werd door De Orkaan, informeerden wij bij Wethouder Addy Verschuren (verkeer) of hij ook uitgenodigd was. Dat was niet het geval, Zaanstad was namelijk niet door ProRail uitverkoren. Maar nu komt de treinenparkeerplek dus wel naast Zaanstad.