De afsluiting van de fietsstroken op de Wilhelminabrug kan nog maanden duren. Sinds eind mei 2020 toen de nieuwe brug werd geopend, zijn de fietsstroken afgesloten en voorlopig blijft dat zo.

In het eerste kwartaal van 2021 wil Zaanstad “meer duidelijkheid geven over eventuele structurele aanpassingen”.

Dat de scherpe rand tussen fietsstrook en autoweg een oorzaak voor ongelukken zou zijn, is volgens de gemeente niet zeker:

“in het begin moesten weggebruikers wennen aan de situatie en het ‘randje’ is niet altijd direct de aanleiding geweest. Vaak spelen er ook andere factoren mee, zoals het gedrag van weggebruikers.”

Zaanstad stelt dat de brug “volgens de landelijke richtlijnen en normen” voldoet aan de veiligheidseisen. Maar desalniettemin ervaren “een aantal weggebruikers (met name fietsers) de brug als onveilig”.

De woordvoerder van verkeerswethouder Gerard Slegers stelt dat de gemeente gaat bekijken welke eventuele oplossingen er zijn voor langere termijn en of er extra maatregelen nodig zijn:

“Tot die tijd blijft de situatie op en rondom de brug zoals die nu is; fietsers blijven op de rijbaan. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 meer duidelijkheid te geven over eventuele structurele aanpassingen.”

Eerder deze week fietsten we al eventjes over de fietsstroken, maar dat was dus ‘illegaal’. De aannemer was vergeten de roadblocks terug te zetten na het geel schilderen van de brug.

Boven de situatie richting de Savornin Lohmanstraat, hieronder de andere kant op.

‘Illegaal’ fietsen
De situatie op de brug: brede voetgangersstroken en veel ruimte voor de auto, smalle fietsstroken, met scherpe rand tussen autoweg (foto Fred Wolf).